De geschiedenis van onze clubrecords

Het idee om de geschiedenis van onze clubrecords openbaar te maken is ontstaan omdat het ons interessant leek om iedereen deelgenoot te maken van de hoeveelheid prestaties van de atleten door de jaren heen. Deze informatie was tot nog toe voorbehouden aan degenen die de papieren mappen beheerden waarin al deze informatie stond. Omdat het beheren mensenwerk is zijn we er nooit zeker van dat alle informatie zonder fouten is maar we kunnen wel stellen dat dit altijd naar eer en geweten is gebeurd waarbij elk clublid zich mag melden als er mogelijk onjuiste informatie in staat.

Er zijn records vastgelegd waarvan we niet alle gegevens meer hebben en graag aangevuld zouden zien zoals ontbrekende data en plaatsen van sommige records maar ook voornamen waar men in het verleden alleen voorletters gebruikte.

Het was de bedoeling deze geschiedenis bekend te maken tijdens onze feestelijkheden rondom het 60 jarig jubileum van onze club maar door corona is dit helaas allemaal niet doorgegaan. Wij hopen iedereen een leuke zoektocht aan te bieden in onze rijke historie van records. Voor u ligt een opsomming van de clubrecords van alle verschillende onderdelen en de daarbij horende leeftijdsklassen die in de loop van ons 60 jarig bestaan zijn vastgelegd.

Voor vragen, opmerkingen of verbeteringen mail: clubrecords@gacgemert.nl


Outdoor recordsIndoor Records
Mannen t/m V85Vrouwen t/m V65Mannen t/m M65Vrouwen t/m V35
Mannen U9 t/m U20Vrouwen U9 t/m U20Mannen U9 t/m U20Vrouwen U9 t/m U20