Wedstrijdcommissie

De taak van de wedstrijdcommissie is het organiseren van wedstrijden voor GAC en voor de Atletiekunie.

Dit zijn de volgende wedstrijden:
• Indoorwedstrijd
• Commanderije Bosloop
• Molenbroekloop
• Koningsdag
• Competitie Athletic Champs
• Open Brabantse Meerkamp Kampioenschappen
• Competitie Wedstrijd (in overleg met Atletiekunie)
• Avondwedstrijd
• Eventueel een finale Competitie Wedstrijd (i.o.m. Atletiekunie)
• Padualoop
• Clubkampioenschappen
• Kerstloop.

Gemiddeld wordt er één wedstrijd per maand georganiseerd.

De volgende functies en taken zijn er binnen de Wedstrijdcommissie:
Voorzitter
Belegt om de 6 weken een bijeenkomst (jaarplanning) en maakt hiervoor een agenda en de notulen. Houdt de grote lijnen van de Commissie in de gaten. Bezoekt het Kwaliteitsoverleg 4 maal per jaar. En maakt een opzet voor teksten voor publicaties en bewonersbrieven.
Wedstrijdleider
Zorgt dat de wedstrijdschema’s opgesteld worden en kloppen in het tijdspad. Verdeelt samen met de JuCo de juryleden over de verschillende onderdelen, kloppend met het opgestelde wedstrijdschema en is verder verantwoordelijk voor alles wat op en rond de accommodatie gebeurt. Organiseert jurycursussen en assisteert het secretariaat bij hun werkzaamheden.
Lid wegwedstrijden
Heeft de zorg voor de looponderdelen buiten de baan, dat de afstanden kloppen, bordjes geplaatst worden en dat er plattegronden van het parcours komen.
JuCo (Jury Coördinator)
Regelt de juryleden tijdens de eigen wedstrijden onder de leden met een jurydiploma.
Secretariaat
Verzorgt de gehele administratie van de wedstrijden, de inschrijvingen, geeft de startnummers uit en deelt in overleg met de wedstrijdleider de deelnemers in.
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor de deelnemers. Verzorgd de uitslagen.


Promo Wedstrijdcommissie