Verzekering

Collectieve verzekering voor GAC
Voor onze leden zijn een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Sommige zaken lopen via de atletiekunie en sommige verzekeringen worden beheerd door Steunpunt Vrijwilligerswerk Impuls. Impuls heeft de collectieve verzekering ondergebracht bij de Achmea groep.
Onderstaand geven wij een overzicht van de lopende collectieve verzekeringen, en maken daarbij een onderverdeling in vier groepen, zijnde:

  1. Vrijwilligers. ( vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van GAC).
  2. Atleten (leden).
  3. Trainers/coaches.
  4. Bestuurders.

Wat is er voor de bovengenoemde groepen geregeld:

Het is aan te bevelen dat je privé altijd over een particuliere aansprakelijkheidsverzekering beschikt.  Als je betaald trainingen buiten onze vereniging verzorgd is het aan te bevelen om een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) te sluiten.

Schades welke worden toegebracht met een voertuig vallen niet onder de collectieve verzekeringen. Deze schades vallen onder de WAM dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen). Iedere eigenaar van een motorvoertuig is verplicht dit voertuig voor WA te verzekeren. Registratie vindt plaats via het RDW.

Daarnaast is het te adviseren om een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) af te sluiten bij uw autoverzekering. De dekking is van toepassing op de bestuurder en de passagiers.

Bij alle schadeverzekering geldt dat de oudere verzekeringen in dekking voor gaan op de dekking welke elders collectief zijn geregeld (secundaire dekking).

In het voorgaande hebben we in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de lopende collectieve verzekeringen. De verzekeringspremie is opgenomen in de verschuldigde basiscontributie welke GAC jaarlijks per lid afdraagt aan de Atletiekunie.

Namens het GAC Bestuur

Jo Kusters, Penningmeester.