Onderhoudscommissie

Theo van Gerven: coördinator

Cor Melis: contactpersoon materialen

Theo Vermeulen: contactpersoon baan

Ton van Duinhoven: contactpersonen gebouwen

U kunt via e-mail contact met de commissie opnemen: t.vangerven@upcmail.nl

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor:

–       Beheer en Onderhoud van het atletiekterrein, de materialen en de gebouwen.

–       Begeleiding van scholen bij activiteiten.

We bestaan geheel uit vrijwilligers en in totaal zijn we met ca. 20 mensen.

Iedere dinsdagavond voorafgaand aan de werkzaterdag vindt een overleg plaats, waarvoor alle leden van de onderhoudscommissie worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg worden de lopende en komende werkzaamheden besproken en gepland.

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en elke 3e zaterdagochtend van de maand werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is.

 Bij wedstrijden wordt er een beroep op ons gedaan voor het in orde maken van de wedstrijdlocatie.

 Door zo veel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren kunnen we veel dingen die er moeten gebeuren tegen lage kosten uitvoeren.

 Ook de gezelligheid en sociale contacten zijn erg belangrijk.

 


 

Onderhoudcommissie