Lidmaatschap

Wilt u zich inschrijven als nieuw lid van GAC of wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Maak dan gebruik van de onderstaande online formulieren.
Heb u andere vragen over het lidmaatschap of wilt u een wijziging doorgeven, stuur dan een bericht naar: ledenadministratie@gacgemert.nl

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie aangepast met de CBS prijsindex. Dat betekent dat de contributie m.i.v. 1 januari 2024 voor de verschillende categorieën als volgt is:

De contributie wordt automatisch afgeschreven. Toestemming voor automatische incasso wordt middels het inschrijfformulier gegeven.

Categorie     GAC contributie per kwartaal Atletiekunie contributie per jaar Atletiekunie wedstrijdlicentie per jaar Totaal per jaar
Mini Pupillen € 15,98 € 17,50   € 81,40
Pupillen € 25,74 € 17,50 € 9,50 € 129,95
C/D junioren € 28,75 € 18,50 € 16,90 € 150,40
A/B junioren € 34,20 €18,50 € 16,90 € 172,20
Senioren € 36,21 € 20,00 € 27,00 € 191,85
Trimmers 1x € 25,33 € 20,00   € 121,30
Trimmers 2x € 36,21 € 20,00   € 164,85
Z.O.T. € 15,50 € 20,00   € 82,00
Z.O.T. + 1x Trimmen € 30,40 € 20,00   € 141,60
Sportief wandelen 1x € 25,33 € 20,00   € 121,30
Sportief wandelen 2x € 36,21 € 20,00   € 164,85
Sportief wandelen + 1x trimmen € 36,21 € 20,00   € 164,85
Sportief wandelen + Z.O.T. € 30,40 € 20,00   € 141,60
RCVRY Run € 25,33 € 20,00   € 121,30
Triathlon € 88,84 € 20,00   € 375,36
Duathlon € 29,35 € 20,00   € 137,40
Kortlopend lidmaatschap 3 mnd € 35,00 € 7,25    
Student * € 20,91 € 20,00 € 27,00 € 130,60
Gastlid € 15,30     € 61,20
Donateur GAC       € 26,50

Bij aanmelden is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00.

De Atletiekunie contributie en wedstrijdlicentie wordt na het aanmelden of in januari, gelijktijdig met de contributie van het 1ste kwartaal geïnd en afgedragen aan de Atletiekunie.

Naast het betalen van contributie is ieder lid van 18 jaar en ouder verplicht minimaal 4 uur vrijwilligerswerk per jaar te verrichten.

*Student-leden zijn leden die buiten Gemert studeren en wonen, lid zijn bij een andere atletiekvereniging maar bij competities uitkomen namens GAC