Vertrouwenscontactpersonen

  • De vertrouwenscontactpersoon is voor alle leden het eerste aanspreekpunt bij situaties rond ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
  • De vertrouwenscontactpersoon is de eerste ondersteuning en geeft advies. Alle leden kunnen rechtstreeks met klachten bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Bij klachten die bij het bestuur, trainers of eventueel andere leden binnenkomen, zal altijd de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld.
  • De vertrouwenscontactpersoon luistert naar de klachten en problemen en zal nagaan of bemiddeling en informele afhandeling van de klacht mogelijk is. In samenspraak met de hulpvrager zal de volgende te ondernemen stap(pen) worden bepaald.
  • De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf ernstige klachten zoals seksuele intimidatie onderzoeken.
  • De vertrouwenscontactpersoon schakelt zo nodig ouders, bestuur of externe deskundigen in, in samenspraak met de hulpvrager.  Een externe deskundige zal in eerste instantie gevonden worden bij de Atletiekunie en/of NOC*NSF. Bij NOC*NSF zijn opgeleide vertrouwenspersonen in dienst om het slachtoffer maar ook de beschuldigde bij te staan.  De externe deskundige kan ook politie zijn. In dat geval zal eventuele aangifte via een bestuurslid lopen.  Na intern overleg zal het bestuur zo nodig een onderzoekscommissie aanstellen.
  • De vertrouwenscontactpersoon zal binnen haar/zijn functie initiatieven ontwikkelen om blijvende bekendheid binnen de vereniging te bewerkstelligen d.m.v. bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, discussieavonden ed.  naar het bestuur zal zo nodig advies worden uitgebracht over het te voeren beleid.

Ans Peeters en Theo Huvenaars zijn de vertrouwenscontactpersonen bij GAC. Graag stellen zij zich voor:

ans

Ans Peeters

Al geruime tijd ben ik lid van GAC. Ik train op donderdagavond en op zondagochtend. Al ruim 25 jaar woon ik samen met mijn gezin in Gemert. Ik maak onderdeel uit van het paramedisch team, als oefentherapeut en haptotherapeut, in het gezondheidscentrum Palissade en werk daar met veel plezier. Ook ik ben gewend om te gaan met geheimhoudingsplicht en vertrouwelijke informatie. Je kunt mij bereiken via anspeeters@gacgemert.nl


theo

Theo Huvenaars

 

 

 

 

 

Ik ben al geruime tijd lid van het GAC Gemert. Mij is gevraagd samen met  Ans Peeters om indien nodig op te treden als vertrouwenscontactpersoon voor GAC. Ik heb jaren gewerkt in de GGZ Helmond als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/relatie-en gezinstherapeut. Sinds kort werk ik fulltime als ZZP-er in de zorg, o.a. bij huisartsenpraktijk en Jeugdteam Gemeente Gemert. Ik ben gewend om te gaan met geheimhouding en met privacy-gevoelige en vertrouwelijke informatie. Ik hoop dat indien nodig onze leden het gevoel hebben bij ons terecht te kunnen. Ik ben bereikbaar via theohuvenaars@gacgemert.nl