Clubrecords

clubrecords-100x60Bij het samenstellen van de clubrecords wordt uitgegaan van de officiële uitslagen, welke door ons ontvangen zijn. Mochten er op-/aanmerkingen zijn op deze lijsten dan willen wij dat graag van U horen.
E-mail: clubrecords@gacgemert.nl of bellen: 0492-365873

Clubrecords zijn bijgewerkt tot en met 04-03-2024

Beste GAC leden
Kort na het ontstaan van onze atletiekclub is men binnen onze vereniging de clubrecords bij gaan houden. De eerste records die vermeld zijn dateren al van 1961 en dus al binnen een jaar na oprichting van onze club. In de loop der jaren zijn er veel aanpassingen geweest in de regels maar ook in de manier van vastleggen van de prestaties. Hoewel dit altijd zo goed en eerlijk mogelijk is bijgehouden was er wel behoefte aan regels waaraan de records werden getoetst en daarom is in 1999 door de wedstrijdcommissie een reglement gemaakt waaraan een record moest voldoen om geen willekeur te hebben. Door de tijd heen zijn regels veranderd maar ook door het grote aanbod van wegwedstrijden en de daarbij behorende tijdregistratie is alles flink veranderd. En dan gaat dat met name over massale wegwedstrijden waar men met bruto en netto tijden werkt. Naar aanleiding van dat laatste is er steeds meer kritiek gekomen op de regel dat de officiële tijd (bruto tijd) als record moest gelden. Zeker voor de oudere masters die niet vooraan in een startvak mogen starten is het halen van een clubrecord een bijna onbegonnen zaak geworden. Er is naar deze kritiek geluisterd en dit punt is aangekaart bij de wedstrijdcommissie. Op woensdag 14 november 2018 is tijdens de vergadering van de wedstrijdcommissie vastgesteld om de netto tijden te gaan hanteren bij clubrecords van GAC. Voor mij houdt dit in dat alle records die nu met een bruto tijd staan met de netto tijd mogen worden weergegeven als ik ze kan achterhalen. Daarom zal ik alle tijden die ik kan vinden als netto tijd weergeven met “nt” achter het record. Daardoor kan iedereen zien dat het een netto tijd betreft en mocht iemand dan een snellere tijd kennen dan de tijd die er nu staat als clubrecord, mag die zich melden met de uitslag zodat we de tijden aan kunnen passen.

Wijzigingen clubrecords 2023

Clubrecords per categorie