Pupillen

Trainingen:

Onder leiding van deskundige trainers  worden alle beginselen van de atletieksport (lopen-springen-werpen) spelenderwijs  aangeleerd.  De pupillen trainen twee keer per week één uur op de baan. Een maand lang kun je gratis mee trainen. Informatie is te verkrijgen bij  de trainers tijdens de trainingen. De trainingen worden gehouden op het atletiekterrein van GAC. Van november  t/m februari trainen de Mini-,C- B en A pupillen één keer per week  in de gymzaal van de Berglarenschool.

Wedstrijden:

De wedstrijden worden aangekondigd via de e-mail. Het wedstrijdbriefje moet voor een bepaalde datum in de groene brievenbus liggen, die in het halletje bij de kleedlokalen hangt. Wanneer voldaan moet worden aan inschrijfgeld wordt verwacht dat dit in een gesloten enveloppe (samen met het wedstrijdbriefje) zit met daarop vermeld de naam van het kind en de wedstrijd waar het voor bedoeld is.  De wedstrijden zijn niet verplicht, maar wij hopen toch dat de kinderen hieraan meedoen. Om het wedstrijdbezoek te stimuleren houden wij (de trainers) de persoonlijke records van de kinderen bij. Wanneer men een pr heeft behaald krijgt men een diploma. Aan het einde van het zomerseizoen, tijdens de clubkampioenschappen krijgt de atleet die in een jaar tijd in zijn groep de meeste pr’s heeft behaald een beker uitgereikt. Hiervoor hoef je niet goed te zijn. Wanneer je met zoveel mogelijk wedstrijden meedoet heb je de meeste kansen op veel pr’s en zo ook de meeste kans op die prijs.

Nieuwe pupillenwedstrijden: 

Sinds het zomerseizoen 2012 zijn de pupillenwedstrijden in een andere vorm gegoten. De wedstrijden duren niet meer zo lang en er staan meer onderdelen op het programma. De onderdelen worden in verschillende vormen aangeboden, rekening houdend met de leeftijd van de pupillen. De pupillen werken de onderdelen af in groepjes  van 6 tot 11 atleten (allemaal club-/groepsgenoten).  De groepjes gaan van het ene onderdeel naar het andere. Voor elk onderdeel staat 20 minuten. In die tijd mogen ze zo vaak mogelijk het onderdeel uitvoeren als ze willen.  De ouders worden bij deze wedstrijden ook actief betrokken. Zij houden de uitslagen bij en helpen waar het nodig is. De trainers zijn er om de kinderen aanwijzingen te geven. Bij deze wedstrijden is het de bedoeling dat de kinderen niet meer zo lang hoeven te wachten voor ze aan de beurt zijn. Daarom zijn de groepjes kleiner, maar ook wordt er niet meer op de hele centimeter gemeten.  Het gaat nu vaak met 10 cm of halve meters. Daar heeft men speciale meetlinten voor ontwikkeld. Aan het einde van de wedstrijddag wordt er bekend gemaakt welke groep per categorie gewonnen heeft. Deze cyclus bestaat uit 4 wedstrijden, verspreid in onze regio. Na de laatste wedstrijd wordt de uiteindelijke winnaar per categorie medegedeeld en er zijn ook individuele prijzen.

Instuifwedstrijden:

Een aantal keer per seizoen worden er op de donderdagavond instuifwedstrijdjes gehouden. Dit is om de kinderen kennis te laten maken met de wedstrijdatletiek. Men kan zichzelf  tijdens deze instuif ook testen. Per avond staan er een tweetal onderdelen op het programma. In de winter worden er crossjes gehouden rondom de atletiekbaan. Deze instuifwedstrijden worden alleen met de eigen trainingsgenoten gedaan.

Crossen:

In de winter zijn er crosswedstrijden. Je loopt een bepaalde afstand (ongeveer 1000m) door de bossen en velden. Als je van hardlopen houdt is dit een mooie uitdaging.

In de winterperiode staan er ook indoorwedstrijden op het programma. Hierbij is men nog niet overgestapt naar het nieuwe systeem. Dus zijn het nog de gewone onderdelen (sprint-hoogspringen-kogelstoten) die als onderdelen op het programma staan.