Technische commissie


De Technische commissie werkt aan verbeteringen voor leden en trainers.
Dat wil zeggen dat wij situaties creëren die het voor alle leden mogelijk maakt om op recreatief of prestatief niveau atletiek te beoefenen.
We sturen trainers aan en dragen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en bewaken van het trainingstechnische en trainingsinhoudelijke beleid van de vereniging.
We vertegenwoordigen alle belangen van alle sportieve stromingen binnen de vereniging.
Heb je zelf nog ideeën/verbeteringen voor leden (atleten/trainers) dan kunt u dit doorgeven aan ons: technischecommissie@gacgemert.nl

Taken:

 • het opstellen en bewaken van een trainingsplan voor alle atletiekbedrijvende geledingen
 • het ontwikkelen en implementeren van meerjarig technisch beleid
 • Kwaliteitsbewaking trainers/trainingen
 • Zorgen voor voldoende trainers op de diverse trainingsgroepen
 • wervingsbeleid nieuwe leden
 • wervingsbeleid nieuwe trainers
 • opleidingen trainers regelen (zowel intern als extern)
 • afstemmen trainingstijden
 • regelen van zalen of extra trainingsruimten
 • doorstroom atleten tussen groepen regelen
 • bijscholingen en / workshops organiseren
 • competitie ploegen inschrijven
 • advisering wedstrijd overzicht
 • (adviseren) aankoop en beheer van trainings/wedstrijd materialen
 • contacten onderhouden met medische begeleiding
 • mede bepalen onderdelen van eigen wedstrijden
 • gewijzigde wedstrijdreglementen onder de aandacht vd trainers brengen.
 • organiseren trainingsweekenden.

De commissie bestaat uit:
Voorzitter:                                                   Martijn Kluijtmans
Trainerscoördinator Jeugd-technisch: Martijn Kluijtmans
Trainerscoördinator loopgroepen:        Henny Dekkers
Wedstrijdsecretaris:                                 Peter van de Ligt
Algemeen lid:                                            Sandra Verkampen

De commissie wordt bij medische zaken ondersteund door Frans Peter den Brok.