Club van 50

Steun onze vereniging voor slechts € 50, – per jaar en bepaal zelf waaraan het geld wordt besteed binnen de vereniging.

Wij als organisatoren van de club van 50 hadden al een poosje het idee dat er ook voor “gewone leden” en de sponsoren een vorm van sponsoring voor onze vereniging moest komen, maar niet voor een te hoog bedrag.

Om alle mensen die betrokken zijn bij GAC Gemert de mogelijkheid te geven onze vereniging te steunen hebben wij besloten de mogelijkheid te scheppen om deel te nemen aan de club van 50 waarbij men dan voor een jaar lid kan worden voor een bedrag van € 50, -. De opzet is dat we op deze manier de vereniging gaan sponsoren met korte, eenmalige projecten, b.v. het opknappen van de kantine, een donatie voor het jubileum, de aanschaf van een tijdprinter, de ingang van de kantine veranderen etc.

Het bestuur van GAC doet een beroep op de Club van 50 om bepaalde voorzieningen te realiseren of bij te dragen hierin.

Een keer per jaar, wordt onder het genot van een hapje en een drankje, door de club van 50 een vergadering belegd met als doel een bestemming te bepalen voor het binnengekomen geld van de club van 50. Het kan ook zo zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed, maar dit is afhankelijk van de beslissing van de meerderheid van de leden van de club van 50. De leden van de club van 50 beslissen hierover waarbij de opzet is dat elk lid recht heeft om zijn/haar stem uit te brengen. Het is de bedoeling dat er elk jaar voor een andere activiteit ter ondersteuning van de vereniging wordt gekozen. Op deze wijze wordt de medezeggenschap over het bestedingsdoel gewaarborgd.

Een ieder die lid wordt van de Club van 50 betaalt € 50,00 per jaar. Het jaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. De betaling geschiedt via factuur op rekening van de Club van 50.

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 50?

  • U steunt atletiekvereniging GAC •U krijgt een vermelding op de site van GAC
  • U heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst van de Club van 50
  • U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Club van 50
  • U ontvangt natuurlijk eeuwige roem !!!!

Commissie Club van 50 Voorzitter: Heimen Morelissen Gemert 06-55177540

Penningmeester/secretaris: Jo Kusters Elsendorp 0492-351784

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Geeft u dan op bij een van bovenstaande leden van de Commissie Club van 50. Voor andere vragen kunt u ook bij hen terecht.