Vrijwilligers

a) Een ongevallenverzekering. Verzekerd bedrag € 12.500,– bij overlijden en € 25.000,– bij blijvende invaliditeit. Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,–. Materiële schade met een maximum per gebeurtenis. (denk hierbij aan beeld- en geluidapparatuur, computerapparatuur, sieraden, bril, fiets) (een voorbeeld: Onze vrijwilliger helpt met schilderen van onze kantine en valt van de trap). De dekking voor de collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (ook vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door GAC zijn vastgesteld en het rechtstreeks gaan , naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaats vinden.

b) Een aansprakelijkheidsverzekering voor onze vrijwilligers: Verzekerd bedrag 2,5 miljoen euro per aanspraak m.b.t. vrijwilligerswerk. Bij aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden (bijv gehuurd trainingsmateriaal/tijdprinter) die wij ter behandeling ter bewerking onder ons hebben is het verzekerde bedrag gelimiteerd tot € 50.000,–.