Trainers en Coaches

a) Een ongevallenverzekering via de Atletiekunie. Bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De dekking voor de collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (ook vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door GAC zijn vastgesteld en het rechtstreeks gaan , naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaats vinden. De verzekering eindigt bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd

b) Een aansprakelijkheidsverzekering voor trainers en coaches via de Atletiekunie. Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de organisatie van verenigingsevenementen en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn. (bijvoorbeeld: Gemert Mert, fiets verkoop, bbq, bingo). Uitgesloten zijn de aanspraken voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken. Bij aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden (bijv gehuurd trainingsmateriaal) die wij ter behandeling ter bewerking onder ons hebben is het verzekerde bedrag gelimiteerd tot € 50.000,–. Activiteiten buiten de vereniging vallen onder de eigen verantwoording. Het niet in bezit hebben van een certificaat is voor de aansprakelijkheid geen belemmering. Criterium voor dekking onder deze verzekering is de instructiebevoegdheid van de vereniging ten opzichte van de trainers. Een trainer kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld in geval de trainer meer risico heeft genomen dan eigenlijk verantwoord was.