Bestuurders

a) Collectieve ongevallenverzekering via de atletiekunie (gelijk aan de dekking bij trainers en coaches).

b) Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden.

c)  Op de bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering is de vereniging verzekerd. Als bestuurders persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor verzuimen en/of fouten welke een bestuurslid zijn toe te rekenen, dan is men met deze verzekering verzekert tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van verzuimen en/of fouten.