Atleten

a) Een ongevallenverzekering via de Atletiekunie. Bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De dekking voor de collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (ook vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door GAC zijn vastgesteld en het rechtstreeks gaan , naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaats vinden. De verzekering eindigt bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd.

b) Een aansprakelijkheidsverzekering voor atleten via de Atletiekunie. Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de organisatie van verenigingsevenementen en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn. (bijvoorbeeld Gemert Mert).  Uitgesloten zijn de aanspraken voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.