Uitschrijfformulier

Om uw opzegging van het lidmaatschap van GAC goed in het ledenbestand te kunnen verwerken hebben we een aantal gegevens van u nodig.
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand uitschrijfformulier volledig in te vullen.

Voorwaarde opzegging:
Opzegging van het lidmaatschap van GAC kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Een opzegging moet dus minimaal vier weken voor het ingaan van het nieuwe kwartaal schriftelijk zijn gedaan bij de ledenadministratie van GAC.
De contributie is verschuldigd tot aan de ingangsdatum van de uitschrijving.

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  Straat + huisnummer (verplicht)

  Postcode + Woonplaats

  Geboortedatum (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Ingangsdatum opzegging lidmaatschap (verplicht)

  Reden opzegging (verplicht)

  Indeling sportaktiviteit (verplicht)