Jaarverslag PR Commissie GAC Gemert 2020

Door alle maatregelen rondom het Coronavirus is 2020 een erg rustig jaar geworden.

Website
De PR commissie zorgt voor invulling en aanpassingen op de website. Dit jaar weinig verslagen van wedstrijden maar vooral informatie over Corona en wat dit voor onze vereniging betekende.

Mail
De PR commissie heeft afgelopen jaar via mailing de informatie vanuit het bestuur betreffende Corona gemaild naar alle leden.

Social Media
Ons Facebook-, Instagram- en Twitteraccount wordt regelmatig gevuld met het meest actuele nieuws en er wordt gereageerd op landelijk (atletiek-en sport) nieuws.
Het aantal volgers groeit nog steeds. We hebben inmiddels 435 volgers op Facebook en 460 op Instagram.

Krant en tv
Dit jaar weinig verslagen naar het Gemerts Nieuwsblad kunnen sturen omdat er weinig wedstrijden zijn georganiseerd.

Sponsoring
Rondom de feestdagen zijn in december 2020 alle huidige sponsors bezocht en verrast met een geschenkje wat we deze keer niet zelf hebben rondgebracht, maar geheel “Coronaproof” door bakfiets.nl hebben laten rondbrengen.
De kerstloop is wederom gesponsord door Topvorm. Dankzij Corona is het dit keer een virtuele kerstloop geworden. Ruim 50 deelnemers hebben op verschillende locaties hun kilometers afgelegd en dit gedeeld via de socials van GAC.
Dit jaar hebben we als GAC meegedaan aan de Rabo Clubsupport actie. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd nl € 1594,03.
Ook hebben we drie nieuwe sponsors gevonden die inmiddels een reclamebord langs de baan hebben: Unique Colors, Enorm Graat en Trackreg.

Namens de PR Commissie GAC Gemert
Beppy van Esch en Jackelien van der Avoort