Jaarverslag PR Commissie 2023

De PR Commissie verzorgt de interne en externe communicatie van GAC. We zorgen ervoor dat we actief communiceren over sportprestaties van onze leden, de activiteiten/evenementen en de ontwikkelingen binnen GAC en op onze atletiekbaan. Dat doen we o.a. via de website, via de sociale media (Facebook, Instagram), door aanwezigheid op Gemert Mert en door berichten in het Gemerts Nieuwsblad. We zijn hierbij o.a. afhankelijk van de inbreng en informatie van trainers, leden en het bestuur van GAC.

Website

De PR commissie zorgt voor invulling en aanpassingen op de website zoals bijvoorbeeld wedstrijdverslagen, aankondigingen evenementen en wedstrijden.

Er is een begin gemaakt om een nieuwe website te laten maken via Volta.

Social Media

Op Facebook en Instagram van GAC wordt actuele informatie inzake wedstrijden gepost, aangevuld met landelijke atletieknieuwsfeiten.

Het aantal volgers groeit nog steeds. We hebben inmiddels bijna 585 volgers op Facebook en ruim 700 op Instagram.

Gemerts Nieuwsblad

De verslagen en aankondigingen van wedstrijden worden met regelmaat verstuurd naar het Gemerts Nieuwsblad voor plaatsing.

Sponsoring:

-In december 2023 zijn de huidige sponsoren, zoals ieder jaar, bezocht en verrast met een geschenkje wat zeer op prijs werd gesteld. -Ook hebben we dit jaar wederom als GAC meegedaan aan de actie voor verenigingen van de Rabobank: Rabo Clubsupport. Dit heeft een wederom een mooi bedrag opgeleverd: € 1.179,14 (iets meer dan vorig jaar). -Helaas zijn een aantal bedrijven afgehaakt als sponsor: Usawa (wegens sluiting), Rijkers Slaaprijk (wegens sluiting), van de Nieuwenhof Deuren (wegens sluiting) en Ad van Hoof. -Een nieuwe sponsor is er ook gevonden, Isolatie.com Er is een éénmalig sponsorbedrag binnengekomen van Teunessen als bijdrage voor de Nederheide Commanderije Bosloop in 2023.

Gemert City Run

De PR Commissie heeft zich aangesloten bij de PR Commissie van de Gemert City Run die dit jaar op 8 juli heeft plaatsgevonden. Helaas zal er in 2024 geen Gemert City run plaatsvinden. Hopelijk kan het evenement in 2025 weer georganiseerd worden.

Jubileum 65 jaar

Helaas kon ons 60-jarig jubileum, door Corona, niet gevierd worden. Daarom zullen we in 2025 ons 65 jaar jubileum gaan vieren. De PR Commissie heeft zich aangesloten bij de jubileumcommissie, om dit mee te organiseren.

Namens de PR Commissie, Jackelien van der Avoort en Beppy van Esch