Jaarverslag Onderhoudscommissie 2023

De onderhoudscommissie bestond aan het eind van het jaar uit 24 personen. Er is een mooie impuls geweest van 4 “jongeren”. Waardoor de gemiddelde leeftijd weer een stukje naar beneden gesteld is. Het blijft echter nodig om deze groep zo mogelijk te verjongen.

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor: Baanonderhoud: contactpersoon Theo Vermeulen. Materialenonderhoud: contactpersonen: Cor Melis, Martien Ploegmakers en Adriaan Dekkers Gebouwenonderhoud: contactpersoon Ton van Duijnhoven. Schoolbegeleiding: wordt onderling geregeld. Contracten via Theo van Gerven

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en indien nodig de 3e zaterdagochtend van de maand werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is.

De coördinator houdt per maand een lijst bij van alle werkzaamheden die de komende maand(en) voor GAC verricht moeten gaan worden.

Overlegstructuur: Op de dinsdagavond voorafgaande aan de 3e zaterdag van de maand vindt een overleg plaats waarvoor leden van de onderhoudscommissie, die zich daar voor aangemeld hebben, worden uitgenodigd. Er kunnen overleggen uitvallen. In 2023 is 6 keer overlegd. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, dat aan alle leden van de onderhoudscommissie wordt toegestuurd en een afschrift naar het bestuur.

Algemeen: Het is weer rustig na de Corona pandemie waarin diverse klussen zijn aangepakt en waar weer de nodige assistentie bij wedstrijden is geleverd.

-2 van de 3 nestkastjes voor spreeuwen zijn bewoond geweest. Of er daadwerkelijk spreeuwen in hebben gewoond is onzeker. Van de andere 27 nestkastjes zijn er 14 bewoond geweest.

-De 3 eiken op de plaats van de geplande trainingsruimte zijn gekapt en afgevoerd naar het Boerenbondsmuseum. In nature betaling met 35 vrijkaartjes voor schaatsen bij Boerenbond Museum. Helaas liggen de voorbereidingen voor de bouw van de trainingsruimte weer stil. -De 5 partytenten met zeil zijn opnieuw genummerd, zodat ze niet meer dooreen gehaald zullen worden. -De baan is rond de Koningsspelen voor het eerst aan 3 basisscholen verhuurd op 19, 20 en 21 april. -Anders dan vorig jaar waren er dit jaar bijna geen eikels. Dat scheelde veel opruimwerk. -Als bijzondere activiteit op en rond de baan is er dit jaar een fietscursus voor Statushouders georganiseerd door de plaatselijke VVN afdeling. Een 10-tal deelnemers heeft min of meer leren fietsen. -Alle gebruikelijke werkzaamheden als maaien, blazen, onkruid bestrijden en goten reinigen zijn doorgaand uitgevoerd. Ook is er weer het nodige schilderwerk en zijn reparaties uitgevoerd. -Na de Corona perikelen is het jaarlijks uitje weer opgepakt. Wij zijn op excursie geweest bij museum Bevrijdende Vleugels in Best, waar een van de leden van GAC rondleidingen verzorgt.

Baanonderhoud:

-De baan is in week 24 schoongemaakt. Er waren 3 gangen nodig om hem matig schoon te krijgen. Wij zijn niet tevreden over het resultaat dat bij veel te warm en droog weer is uitgevoerd.

-Na de vlooienmarkt is het binnenterrein gerold, omdat er sporen in waren gereden.

-Omdat er hier en daar water op het binnenterrein bleef staan een keer extra “prik drainen” uitgevoerd. Ook de nodige bemesting aangebracht en in droge periode wekelijks gesproeid.

-In de zomer zijn de nodige reparaties aan de kunststof uitgevoerd. Met een goed resultaat.

-In het najaar zijn de armaturen en lampen baanverlichting vervangen door Led verlichting.

Materialenonderhoud:

-Er zijn weer de nodige nieuwe atletiek materialen vervangen of nieuw aangekocht. Er zijn ook nog enkele zaken in voorbereiding zoals een nieuwe hoogspringmat.

-Cor Melis heeft samen met zijn hulpen Adriaan en Wiel de materialen geïnventariseerd. Het is de bedoeling dat Adriaan deze werkzaamheden op termijn over gaat nemen.

-Nu de nieuwe aanbouw nog niet doorgaat wordt pas op de plaats gemaakt met het opnieuw inrichten van de materiaal opslag.

-Door muizen is de polsstokhoog mat enigszins beschadigd. De daders zijn met klemmen gevangen.

Gebouwenonderhoud:

-Er is het nodige schilderwerk verricht aan de verschillende gebouwen.

-De deur van kleedlokaal 4 voorzien van zwaardere bevestigingsmateriaal.

Scholenbegeleiding: Voor sportactiviteiten is de baan 6 maal verhuurd geweest aan scholen. Dit is weer wat meer dan voorgaande jaren. Door het Commanderij College is de baan voor de zomervakantie goed gebruikt. Na de zomervakantie wat minder, doordat de sporttijden te krap waren ingepland. Er wordt aan gewerkt om dat ook weer te verbeteren.

Ondersteuning Wedstrijdcommissie: De materiaalmensen zijn weer druk bezig geweest om de materialen in orde te krijgen voor diverse wedstrijden in 2023. Tevens zijn er diverse personen van de onderhoudscommissie ter ondersteuning en begeleiding bij de wedstrijden aanwezig geweest.

Namens de onderhoudscommissie, Coördinator Theo van Gerven