Jaarverslag Onderhoudscommissie 2022

De onderhoudscommissie bestond uit 18 personen. Wij maken ons wel een beetje zorgen om de gemiddelde leeftijd van de onderhoudsmensen. Deze ligt inmiddels ver boven de 70 jaar met alle daarbij behorende ongemakken.  

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor:
Baanonderhoud: contactpersoon Theo Vermeulen.
Materialenonderhoud: contactpersoon: Cor Melis.
Gebouwenonderhoud: contactpersoon Ton van Duijnhoven.
Schoolbegeleiding: wordt onderling geregeld. Contracten via Theo van Gerven.

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en indien nodig de 3e zaterdagochtend van de maand werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is.

De voorzitter houdt per maand een lijst bij van alle werkzaamheden die die maand voor GAC verricht moeten worden.


Overlegstructuur:
Op de dinsdagavond voorafgaande aan de 3e zaterdag van de maand vindt een overleg plaats waarvoor leden van de onderhoudscommissie, die zich daar voor aangemeld hebben, worden uitgenodigd. Er kunnen overleggen uitvallen. In 2022 is 8 keer overlegd.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, dat aan alle leden van de onderhoudscommissie wordt toegestuurd en een kopie naar het bestuur.

Algemeen:
Het is het eerste jaar na de Corona pandemie waarin diverse klussen zijn aangepakt en waar weer de nodige assistentie bij wedstrijden is geleverd.  

– Er zijn 3 nestkastjes voor spreeuwen geplaatst. Spreeuwen halen engerlingen uit het gras, zonder dat de grasmat beschadigd wordt.
– De beugels langs de verspringbakken zijn herplaatst en geschilderd. Deze houden zand tegen wat uit de verspringbakken waait of gelopen wordt.
– Er is een gasbrander aangeschaft om onkruid in de bestrating te verbranden.
– Extra fietsenrekken zijn opgehaald bij Petrus Dondersschool en langs toegangsweg geplaatst.
– Vanaf september vielen al weer de eerste eikels. Nog nooit zoveel eikels in één seizoen gehad.
– De toegangspoort aan westzijde is opnieuw afgehangen, hierdoor kunnen machines van Elco gemakkelijker onderhoud verrichten aan grasmat.
– Afschermdoek van de veranda passend gemaakt en voor het eerst gebruikt tijdens feestavond in november.
– Alle gebruikelijke werkzaamheden als maaien, blazen, onkruid bestrijden en goten reinigen zijn doorgaand uitgevoerd.

Baanonderhoud:

-De baan is in week 18 schoongemaakt. Er waren 3 gangen nodig om hem min of meer schoon te krijgen. In voorjaar 2023 start proef met zelf voorreinigen met hoge druk.  

-Omdat er hier en daar water op het binnenterrein bleef staan een keer extra “prik drainen”        uitgevoerd. Ook de nodige bemesting aangebracht en in droge periode wekelijks gesproeid.

-De voorbereidingen voor een trainingsaanbouw zijn gestart. In 2023 hopen wij met de bouw van start te kunnen gaan.

-Door bezwaren is de baanverlichting nog niet vervangen door LED. Hopelijk wordt hiervan in de zomer van  2023 werk gemaakt.

Materialenonderhoud:

-Door Cor Melis iom Martijn Kluijtmans zijn weer diverse nieuwe materialen aangekocht, voornamelijk om de technische nummers aantrekkelijker te maken voor de jeugdatleten.

-Cor Melis heeft de materialen geïnventariseerd met behulp van enkele mensen van de onderhoudscie.

-Na de nieuwe aanbouw wordt gekeken hoe de materialen het beste kunnen worden opgeslagen, zodat zij steeds weer netjes op de juiste plaats terug gelegd gaan worden.


Gebouwenonderhoud en uitbreiding:

-De deur van kleedlokaal 4 is tijdelijk weggeweest en later is een zwaardere deur herplaatst.

-Het houtwerk en stalen balken van de veranda zijn opnieuw geschilderd.
-Er zijn 30 stuks zonnepanelen geplaatst op het schuine dak van de veranda. Dat heeft het eerste jaar al veel KWu’s opgeleverd.

Scholenbegeleiding:
Voor sportactiviteiten is de baan 4 maal verhuurd geweest aan scholen. Dit is minder dan we gewend zijn maar komt ook omdat door de Corona maatregelen in het voorjaar de weg terug nog niet gevonden was. Komend jaar gaan wij de baan zeker meer keren verhuren.  

Ondersteuning Wedstrijdcommissie:
De materialen-mensen zijn weer druk bezig geweest om de materialen in orde te krijgen voor diverse wedstrijden in 2022. Tevens zijn er diverse personen van de onderhoudscommissie ter ondersteuning en begeleiding bij de wedstrijden aanwezig geweest.

Namens de Onderhoudscommissie
Coördinator: Theo van Gerven