Jaarverslag Onderhoudscommissie 2021

De onderhoudscommissie begon dit jaar met 17 personen. Helaas is Nol ons dit jaar in mei ontvallen. Hij was een erg gewaardeerd lid van onze commissie.  

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor:
Baanonderhoud: contactpersoon Theo Vermeulen.
Materialenonderhoud: contactpersoon: Cor Melis
Gebouwenonderhoud: contactpersoon Harry Bongen en Ton van Duijnhoven.
Schoolbegeleiding: wordt onderling geregeld. Contracten via Theo van Gerven

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en elke 3e zaterdagochtend  van de maand (indien nodig) werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is.

De voorzitter maakt een verslag van de maandelijkse overleggen en houdt per maand een lijst bij van werkzaamheden die die maand zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden.  


Overlegstructuur:
Iedere dinsdagavond voorafgaande aan de 3e zaterdag van de maand vindt een overleg plaats waarvoor de leden van de onderhoudscommissie, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld,  worden uitgenodigd. Er is dus ook een groep GAC leden die alleen maar komen helpen. Tijdens Corona wordt op die dinsdagmorgen tijdens de pauze (kort) overlegd over uit te voeren werkzaamheden en andere vermeldenswaardige zaken vanuit het bestuur of Kwaliteitsoverleg. 
Van dit overleg (dinsdagmorgen overleg niet altijd) wordt een verslag gemaakt, dat aan alle leden van de onderhoudscommissie wordt toegestuurd en een kopie naar het bestuur.

Algemeen:
Het is weer een apart jaar geweest voor de onderhoudscommissie, vooral door de Coronamaatregelen, waarvan wij het hele jaar door problemen hebben gehad met het organiseren van wedstrijden. Onderhoud blijft echter steeds noodzakelijk. De volgende werkzaamheden zijn aangepakt:

 • Er is meerdere keren aan de warm water voorziening gewerkt. Dit om de temperatuur van het douchewater voor zoveel mogelijk leden acceptabel te krijgen.
 • De ET-Unit is geplaatst. Daarvoor zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals fundering maken, straatwerk eromheen en de nodige kabels en leidingen in mantelbuizen ernaar toe brengen.
 • Na plaatsing van de Unit is er nog een extra raam geplaatst en zijn er nog diverse opknap werkzaamheden uitgevoerd: Het waterdicht maken van het dak, buiten- en binnen-schilderwerk. Een zware stalen kast geplaatst voor de geluidsinstallatie en een werkblad voor de ET bedieners.
 • Het gras is dit jaar, door de natte zomer, vaker gemaaid dan gemiddeld.
 • De regeninstallatie voor het gras van het binnenveld heeft dit jaar maar weinig werk gehad. Wel is er 1 keer extra geprikt om het overtollige water weg te krijgen. Ook is er bemest
 • 1 Kogelbalk bij oefenringen is al vervangen. Dit viel nog in de garantie periode.
 • Er zijn nog 10 nestkastjes bijgehangen. Van de 26 stuks waren er dit jaar 12 bewoond.
 • De geluidsinstallatie rond de baan is geheel vernieuwd in samenwerking met LV Sound.
 • De asfalt nabij de Materialenberging is verwijderd en vernieuwd. Ook bij toegangsweg Kantine wortels verwijderd. Daarna nieuwe slijtlaag aangebracht.
 • Er is toch weer 1 tent (8 x 4 m’) door de wind vernield. Met overgebleven materialen en enkele nieuwe buizen is deze weer gerepareerd en verstevigd. 
 • Alle materialen opnieuw geïnventariseerd en hier en daar op een meer logische plaats opgeslagen.
 • Door de club van 50 is een zoutstrooiertje gekocht, waarmee met name de trainers gemakkelijker zout kunnen strooien. De veegbezem die niet voldeed aan de eisen is weer verkocht.

Maatschappelijke Doelen:

Baanonderhoud:

Ondanks Corona moet er steeds onderhoud gepleegd worden. De meest intensieve werkzaamheden zijn het opruimen van de eikels en bladeren, het schoon blazen van de baan en schoon houden van de diverse goten. Het kunststof is in het voorjaar machinaal gereinigd, maar in het najaar nog een keer gedeeltelijk overgedaan, omdat het reinigen niet naar behoeven was uitgevoerd.

Materialen onderhoud:

Door Cor Melis en Martijn Kluijtmans zijn weer diverse nieuwe materialen aangekocht, voornamelijk voor de AC aanhangwagen en het krachthonk. Cor Melis heeft de inventarisatie van de materialen bijgewerkt met behulp van enkele mensen van de onderhoudscie.

Gebouwen onderhoud:

Er zijn weer verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met name aan de deuren van de kleedlokalen waar de scholen van het voortgezet onderwijs gebruik maken. 

Scholen begeleiding:
Door Corona zijn er dit jaar geen basisscholen geweest voor een sportdag. Wel is er na de versoepeling van de Corona maatregelen door het Commanderij College veelvoudig gebruik gemaakt van de accommodatie 

Ondersteuning Wedstrijdcommissie: Door de Corona maatregelen zijn maar een 2-tal wedstrijden (Avondwedstrijd in 3 delen en AC competitie) georganiseerd waar externe atleten aan deel konden nemen. Voor eigen jeugdleden is er een cross-competitie georganiseerd en een Jubileum Zeskamp gehouden. Ook de clubkampioenschappen zijn dit jaar weer doorgegaan.

Namens de onderhoudscommissie coördinator Theo van Gerven