Agenda jaarvergadering GAC woensdag 4 november 2020

Aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur

 1. Opening vaststelling agenda
 2. Verslag jaarvergadering 24-04-2019
 3. Jaarverslag Onderhoud commissie
 4. Jaarverslag Technische commissie
 5. Jaarverslag Wedstrijd commissie
 6. Jaarverslag Evenementen commissie
 7. Jaarverslag PR commissie
 8. Jaarverslag Triatlongroep
 9. Ledenoverzicht
 10. Jaarrekening 2019, begroting 2020
 1. Kascontrole
 1. Benoemen kascontrole
 2. Bestuursverkiezing
  -Aftredend vice voorzitter: Heimen Morelissen (herkiesbaar)
  -Aftredend bestuursleden:
  Rowena van de Vossenberg (niet herkiesbaar)
  Roderick Vos (herkiesbaar)
  -Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij  de secretaris.
 1. Renovatie baan
  -Samenvatting traject renovatie
  -LED verlichting 2021
 2. Mededelingen bestuur
  -60 jarig bestaan
  -Rookvrij maken accommodatie
  -Oprichting sport coöperatie Gemert Bakel
  -Stichting Gemert City Run
  -Contributie corona periode
 3. Wat verder ter tafel komt
 4. Rondvraag
 5. Sluiting