Agenda jaarvergadering GAC woensdag 6 april 2022

Aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Verslag jaarvergadering 7-4-2021

 3. Jaarverslag Onderhoud commissie

 4. Jaarverslag Technische commissie

 5. Jaarverslag Wedstrijd commissie

 6. Jaarverslag Evenementen commissie

 7. Jaarverslag PR commissie

 8. Jaarverslag Triatlon

 9. Ledenoverzicht

 10. Jaarrekening 2021, begroting 2022
 1. Kascontrole
 1. Benoemen kascontrole

 2. Bestuursverkiezing

-Aftredend penningmeester
-Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

 1. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

 2. Mededelingen bestuur

              -Trainingsruimte

              -Zonnepanelen

              -Contract trainers

              -Opening baan

              -LED verlichting

 1. Wat verder ter tafel komt

 2. Rondvraag

 3. Sluiting