Agenda jaarvergadering GAC 2024

Agenda Algemene Leden Vergadering GAC

Datum: Woensdag 3 april 2024

Aanvang: 20:00 uur tot 22:30 uur

1. Opening vaststelling agenda

2. Verslag Algemene Leden Vergadering 5 april 2023

3. Jaarverslag Onderhoudscommissie

4. Jaarverslag Technische commissie

5. Jaarverslag Wedstrijdcommissie

6. Jaarverslag Evenementencommissie

7. Jaarverslag PR commissie

8. Jaarverslag Triathlongroep

9. Ledenoverzicht

10. Jaarrekening 2023, begroting 2024

11. Kascontrole

Pauze

12. Benoemen kascontrole commissie

13. Bestuursverkiezing

– Aftredend secretaris (herkiesbaar)

– Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

14. Mededelingen bestuur

– Procedure ereleden

– Macropedius College

– Werkgroep aangepaste atletiek

– Recovery Run

– Kernkwaliteiten GAC

– 65 jaar bestaan

– Archief

– Sociale hygiëne

15. Rondvraag

16. Sluiting