Contributie

Contributie

Jaarlijks  wordt de contributie aangepast met de CBS prijsindex. Dat betekent dat  de  contributie m.i.v. 1 januari 2018 voor de
verschillende categorieën als  volgt is:

Minipupil

€ 18,90 per kwartaal

Pupillen

€ 30,25 per kwartaal

C/D  Junioren

€ 34,85 per kwartaal

A/B  Junioren

€ 40,05 per kwartaal

Senioren

€ 44,45 per kwartaal

Trimmers  1x

€ 28,35 per kwartaal

Trimmers  2x

€ 38,70 / € 44,45* per kwartaal

Z.O.T.

€ 19,00 per kwartaal

Z.O.T + 1x trim

€ 33,15 per kwartaal

Sportief  wandelen

€ 28,35 per kwartaal

Sportief  wandel + 1x trimmen

€ 38,70 per kwartaal

Sportief  wandel + Z.O.T.

€ 33,15 per kwartaal

Kortlopend  lid, 3 mnd

€ 40,60  per kwartaal

Triatlon

€ 83,18 / € 88,89* per kwartaal

Duatlon

€ 32,18 per kwartaal

Student (1)

€  28,95 per kwartaal

Vrijwilliger

Vrijgesteld  van contributie

Gastlid (2)

€  60,00 per jaar


* = inclusief AU wedstrijdlicentie.

1) Studentlidmaatschap: Dit lid is via GAC bij de Atletiekunie aangemeld en heeft ook via GAC de wedstrijdlicentie. Je komt voor dit lidmaatschap in aanmerking als je bij een andere atletiekvereniging als gastlid bent aangemeld.

2) Gastlidmaatschap, dit lid is ook bij een andere atletiekvereniging aangesloten en heeft daarbij de wedstrijdlicentie. Je maakt wel gebruik van de trainingsfaciliteiten van GAC.

Leden die GAC gemachtigd hebben hoeven niets te doen. Het juiste bedrag  in  euro’s wordt in januari voor het eerst afgeschreven.

Leden die een overboeking bij de bank hebben lopen, worden vriendelijk verzocht de contributiebedragen in januari 2018 aan te passen. De contributie kan gestort worden op banknummer NL 95 RABO 0116188340.