Reglement

clubvan50-1

 

Reglement Club van 50

 

 

Werving:

 • Iedereen kan eventuele kandidaten voor de Club van 50 aanmelden bij één van de commissieleden. Werving wordt verricht door de commissieleden.

Verplichtingen van de leden:

 • Het betalen van minimaal 50,00 euro in de maand januari.

Lidmaatschap:

 • Men is lid op persoonlijke titel of anoniem.

Betalingswijze:

 • Storting (en telebankieren) van 50,00 euro op bankrekeningnummer 1161.88.340, o.v.v. lidmaatschap Club van 50 van GAC Gemert;
 • Invullen van een machtiging. Deze, is verkrijgbaar bij de penningmeester;
 • Contant betalen tijdens de ledenvergadering van april;
  Jaarlijkse kascontrole vindt plaats in april.

Ledenvergadering:

 • Tweede maandag van april. Uiterlijk 2 weken van tevoren ontvangt men een uitnodiging.

Commissieformatie:

 • De Commissie van de Club van 50 bestaat uit drie leden, waarvan een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Elk bestuurslid is na 3 jaar aftredend en eventueel herkiesbaar.

Schenkingen:

 • Bij feestelijke activiteiten van GAC, bijvoorbeeld een kampioenschap of een jubileum, zal de Club van 50 een bedrag schenken van minimaal 50,00 euro, mits er een uitnodiging is ontvangen. Persoonlijke schenkingen voor jubilea e.d. komen hierbij te vervallen.

Werkwijze van bestedingen:

 • In januari/februari zal het bestuur van GAC hun wensen kenbaar maken middels een lijst. Het bestuur van de Club van 50 neemt hiervoor contact met hen op;
  Het hele jaar door kunnen ideeën aangedragen worden bij iemand van het bestuur. (bestuursleden van GAC moeten hun wensen kenbaar maken bij het bestuur van GAC);
  Tijdens de ledenvergadering worden de wensen en de ideeën toegelicht;
  Enkele wensen en/of ideeën worden door een vrijwillig comité uitgewerkt tot een voorstel en besproken in de ledenvergadering van april;
  De realisatie van één of meerdere voorstellen zullen in overleg worden verricht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken;
  Betalingen worden uitsluitend door of in opdracht van de penningmeester gedaan.

Verzoek van de leden:

 • Een eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris. Dit in verband met verzending.

Algemeen:

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden op de ledenvergadering;
 • Bij eventuele opheffing van de Club van 50 vervalt haar geld automatisch aan GAC Gemert;
 • Ieder lid van de Club van 50 ontvangt een clubblad en een uitnodiging van eventuele feestavonden van GAC.
 • Elk lid van de club van 50 wordt geïnformeerd over en uitgenodigd voor grote thuiswedstrijden.

Terug