Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering

3 april / 20:00 22:30

Agenda Algemene Leden Vergadering GAC
Datum: Woensdag 3 april 2024
Aanvang: 20:00 uur tot 22:30 uur

1. Opening vaststelling agenda

2. Verslag Algemene Leden Vergadering 5 april 2023

3. Jaarverslag Onderhoudscommissie

4. Jaarverslag Technische commissie

5. Jaarverslag Wedstrijdcommissie

6. Jaarverslag Evenementencommissie

7. Jaarverslag PR commissie

8. Jaarverslag Triathlongroep

9. Ledenoverzicht

10. Jaarrekening 2023, begroting 2024

11. Kascontrole

Pauze

12. Benoemen kascontrole commissie

13. Bestuursverkiezing

 • Aftredend secretaris (herkiesbaar)
 • Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij
  de secretaris

14. Mededelingen bestuur

 • Procedure ereleden
 • Macropedius College
 • Werkgroep aangepaste atletiek
 • Recovery Run
 • Kernkwaliteiten GAC
 • 65 jaar bestaan
 • Archief
 • Sociale hygiëne

15. Rondvraag

16. Sluiting

Jaarverslagen van de verschillende commissies vind je HIER.