Corona maatregelen!

Update !

Update: 25-04-2020
Beste leden,
Afgelopen dinsdagavond heeft de overheid ons geïnformeerd over de verlenging van de maatregelen na 28 april, maar onder andere ook over de versoepelde maatregelen om onze jeugd weer te laten trainen op de atletiekaccommodaties. In deze e-mail wil ik jullie kort op de hoogte brengen wat het nieuws van dinsdag betekent voor GAC Gemert.
Geleidelijk starten sporten van kinderen en jongeren.
Vanaf 29 april krijgen kinderen en jongeren weer meer ruimte om georganiseerde buitensport te beoefenen. Fantastisch nieuws waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan. Dit gebeurt enkel binnen de ‘poorten’ van de buitensportverenigingen en onder begeleiding van trainers en vrijwilligers die de maatregelen vanuit de overheid en de gemeente in acht nemen. Voor GAC betekent dit dat de trainingen van onze pupillen en junioren de komende weken weer opgestart zullen worden. Ik wil hierbij vermelden dat er goed nagedacht wordt over de manier waarop dit op een veilige manier kan met behulp van de Atletiekunie, de gemeente en het protocol verantwoord sporten van NOCNSF. De trainers zullen de groepen deze week verder informeren over wat dit betekent voor hen.
Verlenging geldende maatregelen.
Helaas betekent dit niet dat iedereen weer kan komen trainen. Voor iedereen ouder dan 18 jaar zijn de maatregelen verlengd. Natuurlijk volgen wij ook hierin de rijksoverheid en het RIVM. We begrijpen dat het geduld van de volwassen leden op deze manier op de proef gesteld wordt, maar ook hier geldt het motto: ‘Hou vol!’
Naast deze maatregel zullen de kantine en kleedlokalen ook dicht blijven als gevolg van de maatregelen.
Verlenging verbod op evenementen.
Het verbod op evenementen is tevens verlengd tot 1 september. Dit betekent concreet voor GAC dat de jaarlijkse rommelmarkt, welke gepland stond in augustus, dit jaar geen doorgang zal vinden.
Voor de overige festiviteiten die dit jaar gepland stonden rondom het 60 jaar bestaan van de vereniging heeft de ‘commissie 2020’ een nieuw programma samengesteld. De data zijn al te vinden in de agenda van onze website. Meer informatie volgt hierover later nog. Natuurlijk is dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, stel ze gerust. Het bestuur staat voor jullie klaar.
Afsluitend hoop ik dat iedereen in goede gezondheid verkeert. Denk goed aan jezelf en aan je familie en vrienden. Hopelijk treffen we elkaar snel weer bij de vereniging.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur
Dennis van Esch, Voorzitter GAC Gemert

Update: 24-03-2020.
Beste leden,
Allereerst hoop ik van harte dat iedereen van onze vereniging in goede gezondheid verkeert. In deze bizarre tijd is de gezondheid van jezelf, je familie en vrienden het allerbelangrijkst.
Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn de maatregelen omtrent de bestrijding van het corona-virus wederom aangescherpt en verlengd. Via deze weg willen we jullie informeren wat dat betekent voor de activiteiten bij GAC.

Doordat het verbod op evenementen en bijeenkomsten is verlengd tot 1 juni, zullen een aantal van onze geplande evenementen geen doorgang kunnen vinden in april en mei.
Het betreft de Algemene Ledenvergadering van 8 april, de festiviteiten omtrent het 60-jarig bestaan in het weekend van 22 & 23 mei en de Open Brabantse Kampioenschappen Meerkamp van 30 & 31 mei. De opening van de baan en de Molenbroekloop op 5 april waren al eerder afgelast.
We zullen jullie op een later tijdstip informeren over de eventuele doorgang van de evenementen op een ander moment.
Naast het verbod op evenementen blijven sportverenigingen tot en met 6 april gesloten en mogelijk wordt deze maatregel verlengd. GAC volgt hierin de richtlijnen en wij zullen jullie blijven informeren.

Daarnaast wil ik jullie via deze weg informeren dat wij als bestuur achteraf zullen bekijken, bij normalisatie van de richtlijnen van de sociale omgang, of en op welke wijze financiële compensatie van de leden wenselijk en mogelijk is. Wanneer de situatie achter de rug is kunnen we hierin goede keuzes maken en besparen we ons nu onnodig werk. We hopen daarin op jullie begrip.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, stel ze gerust. Het bestuur staat voor jullie klaar.
Voor nu rest mij te zeggen, let goed op jezelf en de mensen om je heen en hopelijk zien wij elkaar snel weer in goede gezondheid!
Vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Dennis van Esch, Voorzitter GAC Gemert

Update: 20-03-2020.
De algemene ledenvergadering op 8 april zal tot nader order worden uitgesteld i.v.m. het Coronavirus.

Update: 15-03-2020.
Er zijn op 15-3-2020 nieuwe landelijke maatregelen omtrent het coronavirus afgekondigd. Tevens heeft het NOC*NSF besloten dat sportclubs alle faciliteiten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus.
Naar aanleiding van deze berichten heeft het bestuur van GAC besloten om de Bouwgroep van Schijndel Molenbroektrimloop en baanwedstrijd van 5 april a.s., waarbij ook de officiële opening van onze nieuwe atletiekbaan plaats zou vinden uit te stellen.De activiteiten en festiviteiten worden uitgesteld tot nader order. GAC laat zo snel als mogelijk een nieuwe datum weten.

Update: 13-03-2020.
De meesten van jullie zullen inmiddels via de media het laatste nieuws vwb het corona virus wel vernomen hebben.
Zoals je in het laatste bericht hebt gelezen volgt GAC de richtlijnen van het RIVM en NOC NSF.
Het bestuur van GAC heeft daarom dan ook besloten om de eerder afgekondigde maatregelen te verlengen tot en met 31 maart.
Dit houd dan tevens in dat de clubcross op 22 maart niet door zal gaan.
Vwb de activiteiten rond de opening van de baan op 5 april moeten we nog een beslissing nemen inclusief de sportactiviteiten die hier bij horen.
We houden jullie op de hoogte.

Beste GAC-leden,
GAC volgt de informatie en de richtlijnen van het RIVM.
Alle trainingen van deze week gaan daarom niet door i.v.m. nieuwe maatregelen rondom dit Coronavirus in Brabant. In deze maatregel wordt een oproep gedaan om de komende 7 dagen geen nieuwe sociale contacten op te doen en thuis te blijven als het kan. Van ons allen wordt inzet gevraagd om verspreiding van besmetting tegen te gaan. Wij willen hier graag gehoor aan geven en zullen je opnieuw informeren wanneer er nieuws te melden is.
Wij hopen op je begrip.

Bestuur GAC Gemert