Laatste training Jan van Ansem

Op donderdag 8 september gaf Jan van Ansem zijn laatste training. Hij heeft 58 jaar onafgebroken trainingen binnen GAC verzorgd.

Jan is vanaf de oprichting lid van onze club en wordt in november 81 jaar.

Tijdens zijn laatste training werd Jan in het zonnetje gezet door zijn atleten, het bestuur en andere belangstellenden.

Jan, je bent een topper en heel erg bedankt voor de vele trainingsuren.