De geschiedenis van onze clubrecords

Het idee om de geschiedenis van onze clubrecords openbaar te maken is ontstaan omdat het ons interessant leek om iedereen deelgenoot te maken van de hoeveelheid prestaties van de atleten door de jaren heen. Omdat het beheren mensenwerk is zijn we er nooit zeker van dat alle informatie zonder fouten is, en we horen het dan ook graag als er onjuiste of onvolledige informatie staat.
Er zijn records vastgelegd waarvan we niet alle gegevens meer hebben en graag aangevuld zouden zien, zoals ontbrekende data en plaatsen van sommige records, maar ook voornamen waar men in het verleden alleen voorletters gebruikte.

Het was de bedoeling deze geschiedenis bekend te maken tijdens onze feestelijkheden rondom het 60 jarig jubileum van onze club maar door corona is dit helaas allemaal niet doorgegaan. Wij hopen iedereen een leuke zoektocht aan te bieden in onze rijke historie van records. De opsomming van de clubrecords van alle verschillende onderdelen en de daarbij horende leeftijdsklassen die in de loop van ons 60 jarig bestaan zijn vastgelegd, zijn te vinden op onze site: De geschiedenis van onze clubrecords.
Een papieren versie ligt binnenkort ook in de kantine.

Wij willen hierbij Adriaan Dekkers bedanken voor het vele werk dat hij verricht heeft om het allemaal in kaart te brengen.

Voor vragen, opmerkingen of verbeteringen mail: clubrecords@gacgemert.nl