Beste leden van GAC,


Kort na de laatste update heeft het kabinet het noodzakelijk geacht om de Corona-maatregelen wederom aan te scherpen om zo het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan.
Dit heeft ook invloed op GAC en de gebruikers van onze accommodatie. De twee maatregelen met de meeste impact voor GAC zijn:
– Doordat sportkantines gelijk worden gesteld aan de horeca, moeten deze ook uiterlijk om 20.00 uur gesloten zijn. Dat betekent dat de GAC-kantine in de avond niet meer open zal zijn
na 20.00 uur.
– Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Helaas kunnen ouders, familie of vrienden dan ook niet komen kijken bij trainingen.

Gelukkig blijft sporten bij GAC nog altijd mogelijk.
Wel gelden er inmiddels heel wat maatregelen. Voor de duidelijkheid zet ik ze graag nog eens op een rijtje.
Naast de eerder genoemde zijn dat:
– De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om vóór en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te bewaren;
– Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers,
toiletten, kantine én het buitenterrassen van buiten-sportlocaties.
– Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
– De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft
o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.;
– Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht maar een mondkapje is dan wel verplicht;
Het is een hele lijst maar we hopen dat een ieder zich bij GAC prettig blijft voelen en kan blijven sporten.
Nogmaals wil ik jullie vragen om elkaars ruimte te respecteren.


Voor vragen kun je je richten tot een van onze bestuursleden.


Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Dennis van Esch
Voorzitter GAC Gemert