Beste leden,

Na een lange periode zonder updates wil ik jullie middels dit bericht op de hoogte brengen van de huidige maatregelen en de invloed wat dit heeft voor GAC.

Het beste nieuws is wellicht dat de anderhalve meter-maatregel vervalt. Ook is publiek welkom bij trainingen en wedstrijden. Dus buiten is nagenoeg alles weer ‘als normaal’. Wellicht voelt dit nog wat onwennig, maar dit is een mooie stap naar het leven zonder maatregelen.

In de horeca zijn per 25 september de nodige zaken aangepast. Zo vervalt ook daar de anderhalve meter-maatregel en is de invoer van Coronatoegangsbewijs (CTB) een feit. Aangezien de sportkantines de maatregelen van de horeca in grote lijnen volgen heeft dit ook gevolgen voor het gebruik van de kantine van GAC.
Hierdoor is per 25 september voor het nuttigen van een consumptie in de kantine van GAC een CTB nodig. Hiermee kun je aantonen dat je gevaccineerd bent, recent COVID doorgemaakt hebt of een negatieve PCR-test kunt overleggen. Een vrijwilliger zal je vragen om je toegangsbewijs te tonen wanneer je gebruik wil maken van de kantine. Wanneer je gebruik maakt van het terras is een CTB niet nodig. Ook wanneer je enkel in de kantine komt om een consumptie te halen die je vervolgens buiten nuttigt is het tonen van een CTB niet nodig.

We begrijpen dat deze maatregel niet prettig is. Voor zowel de vrijwilligers in de kantine als onze eigen leden is dit een extra belasting. We vragen daarom vooral begrip naar elkaar. We doen dit samen zodat we voor ieder lid een veilige omgeving creëren bij onze vereniging.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben kun je je richten tot iemand van het bestuur.

Sportieve groeten,
Namens het bestuur
Dennis van Esch
Voorzitter GAC Gemert