Contributie.

Beste leden,
Wie had er vorig jaar gedacht dat we momenteel nog steeds te maken hebben met beperkingen in ons sociaal leven en dus ook beperkingen binnen onze vereniging?
Wij in ieder geval niet. Zo hebben wij halverwege 2020 gecommuniceerd dat we ‘wanneer de situatie weer normaliseert’ we een besluit nemen over de eventuele teruggave van de contributie.
Omdat we inmiddels al geruime tijd te maken hebben met beperkingen en het einde nog niet in zicht is willen we jullie via deze weg op de hoogte stellen van het besluit wat het bestuur hierin
voornemens is te nemen.
Contributie bij GAC
De contributie bestaat uit maximaal drie delen.
Het eerste gedeelte bestaat uit afdracht aan de Atletiekunie. Om lid te zijn van de overkoepelende bond betaald GAC per lid een vast bedrag per jaar aan deze bond.
Het tweede gedeelte bestaat uit een afdracht voor een wedstrijdlicentie. Niet ieder lid heeft een wedstrijdlicentie maar de leden die dit wel hebben betalen om deel te mogen nemen aan
wedstrijden onder de vlag van de Atletiekunie.
Het derde gedeelte van de contributie betreft de afdracht aan GAC. Dit gedeelte van de contributie gebruikt GAC om onder meer de activiteiten bij de vereniging te organiseren zoals de trainingen,
wedstrijden en andere evenementen. Ook o.a. het onderhoud en vaste lasten worden van dit gedeelte betaald.
Teruggave contributie 2020
Het bestuur is voornemens om 75% van het derde gedeelte van de contributie (de afdracht aan GAC) aan de leden terug te betalen over de weken waarin men in 2020 niet heeft kunnen
trainen. Zo kan GAC de vaste lasten blijven betalen, maar hoeven de leden niet onnodig veel contributie af te dragen over weken waarin er niet getraind kon worden.
We zullen dit voorstel voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering welke op 7 april aanstaande is geagendeerd. Hierna zullen we de teruggave verrekenen met de contributie van het tweede
kwartaal van 2021. Wanneer de maatregelen ook daarna nog zorgen voor beperkte mogelijkheden zullen we ook daar een soortgelijk besluit over nemen.
Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag.


Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Dennis van Esch
Voorzitter GAC Gemert