Waarderingsspeld Atletiekunie voor Netty Klein Jan

Naast de vrijwilliger van het jaar, hebben we ook een vrijwilliger in ons midden die extra in het zonnetje is gezet.
Een vrijwilliger die zich de afgelopen 40 jaar op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze atletiekvereniging.
Netty Klein Jan is vanaf 1980 onafgebroken jurylid geweest tijdens nagenoeg alle wedstrijden en was 30 jaar vast jurylid aankomst in de rol van chef tijdwaarneming. Toen dat vanwege haar gezondheid niet meer zo goed lukte was ze vinden achter de inschrijftafel bij wedstrijden

Ruim 25 jaar heeft ze op de 3de maandag van de maand op onze accommodatie de Coopertest resultaten vastgelegd in een door haar zelf opgezet registratiesysteem.

Het toenmalig bestuur had de talenten van Netty ook al snel op het netvlies en ze trad in 1988 toe tot het bestuur in de rol van penningmeester. Deze functie vervulde ze tot 1995. Bij haar afscheid is Netty benoemd tot erelid van GAC.

Drie jaar later toen het met het financieel beheer van GAC niet zo goed ging werd Netty opnieuw benaderd om het penningmeesterschap over te nemen. Ze heeft deze functie van 1998 tot 2004 wederom met volle inzet vervuld. Hierna bleef Netty als rechterhand van de penningmeester de dagelijkse administratieve werkzaamheden uitvoeren.

In 2017 is Netty tot vrijwilliger van het jaar gekozen.

In oktober 2020 is Netty 80 jaar geworden en heeft ze aangegeven dat ze aan het einde van 2020 haar administratieve taak graag wil overdragen, hetgeen het bestuur van GAC respecteert.

Netty heeft gedurende haar 40 jarig lidmaatschap altijd klaar gestaan voor GAC. Ze was goed in cijfers, maar cijferde zichzelf vaak weg, was gastvrij voor onze leden, betrokken, accuraat, deskundig en discreet. Voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger heeft de Atletiekunie haar, op voordracht van het bestuur van GAC, de waarderingsspeld van de Atletiekunie toegekend.

Afgelopen week is haar tijdens de huldiging voor het 40 jarig lidmaatschap deze onderscheiding door het bestuur uitgereikt.