Laten we van 2021 een geweldig jaar maken!


Dat is wat ik iedereen wil wensen.
Natuurlijk wensen we elkaar ieder jaar weer een topjaar maar voor 2021 geldt dat zeer zeker.
2020 was niet het jaar zoals we het hadden verwacht. In de eerste maanden gingen we van start zoals we dat gewend zijn bij GAC. Er zijn mooie resultaten gehaald bij verschillende crossen en indoorwedstrijden. Ook hebben onze vrijwilligers zich weer van hun beste kant laten zien met o.a. de organisatie van de Nederheide Commanderije Cross.
Net toen de festiviteiten van het 60-jarig jubileum van onze vereniging van start zouden gaan veranderde de wereld om ons heen. Alles werd anders en dat vroeg veel van iedereen.
Maar als 2020 ons iets heeft laten zien, dan is het wel hoe flexibel onze vereniging en haar leden zijn. Plannen werden keer op keer gewijzigd en er ontstonden steeds weer mooie nieuwe plannen. Wanneer er beperkingen werden aangekondigd door onze minister president gingen onze vrijwilligers meteen op zoek naar wat nog wel mogelijk is.
Dit tekent wat mij betreft de manier waarop onze vereniging in elkaar steekt. Altijd op zoek naar het positieve en zo maken we er met elkaar het aller beste van. Dit heeft er ook in 2020 voor gezorgd dat er veel wél door kon gaan. Zo hebben we een groot gedeelte van het jaar ‘gewoon’ kunnen trainen op onze baan. Daarvoor bij deze dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder de trainers.
Doordat de plannen keer op keer verschoven werden zijn de laatste weken van het jaar gebruikt om de jubilarissen van dit jaar te huldigen bij hen thuis. Ook werd de vrijwilliger van 2020, Peter van de Ligt, thuis gehuldigd. Bedankt voor je inzet voor de vereniging Peter!
Daarnaast hebben we op de valreep van dit jaar Netty Klein Jan de waarderingsspeld van de Atletiekunie mogen opspelden voor haar jarenlange inzet voor GAC. Gefeliciteerd en bedankt Netty!
We hebben 2020 dus gepast feestelijk af kunnen sluiten.

2021 begint met onzekerheid. We weten nog niet precies wat het jaar ons gaat brengen. Maar het doet mij deugd dat ook nu verschillende GAC-ers weer allerlei plannen aan het uitwerken en voorbereiden zijn.
Deze plannen leiden tot een geweldig vooruitzicht voor komend jaar, dus daarom nogmaals:
Laten we van 2021 een geweldig jaar maken!

Namens het bestuur
Dennis van Esch
Voorzitter GAC Gemert