Beste GAC-leden,

Helaas al eerder dan verwacht een aanpassing op de mail die ik jullie stuurde.
Vanmiddag hebben we een mail van de Gemeente ontvangen met daarin maatregelen uit de noodverordening van de veiligheidsregio.

Een belangrijke aanvulling was dat hierin wel duidelijk wordt vermeld dat groepslessen zijn verboden.Groepslessen zijn lessen en/of trainingen die een vaste en gezamenlijke start- en eindtijd hebben, waarbij alle deelnemers tegelijkertijd komen, aanvangen, eindigen en vertrekken. Het doel hiervan is het voorkomen van groepsvorming voor aanvang en na afloop van activiteiten.

Uiteraard moeten we ons ook aan deze regels houden, er zal dus weer wat gaan veranderen voor ons. In ieder geval de komende twee weken.Aangezien de regels steeds halverwege de week ingaan en we dan te laat de nieuwe regels vanuit de atletiekunie ontvangen, zullen we deze regels aanhouden t/m donderdag 19 november.

Hoe gaan we dit oplossen.

Op onderstaande tijden wordt de atletiekbaan opengesteld voor onze leden. Jullie kunnen binnen deze tijdsblokken naar de atletiekbaan komen, direct na aankomst zelf beginnen aan de warming-up, Daarna zelfstandig beginnen aan de training (groepjes van max 2 personen mag), de cooling-down en dan vervolgens direct weer naar huis. Groepsvorming buiten de baan mag dus niet!

De trainers communiceren eventueel de trainingsvorm. Zij zullen wel aanwezig zijn op de baan, maar dus niet als trainer. Zij zullen enkel ondersteunen bij het naleven van de afspraken.

Voor gecombineerde 18+ en 18- groepen geldt het volgende (de junioren AB + senioren groep):

De 18- atleten mogen onder begeleiding van de trainer WEL in een groep trainen, de atleten hoeven onderling geen afstand te bewaren, maar wel naar de trainer toe.

De 18+ atleten trainen binnen de tijdsblokken zelfstandig. Dus zelf een warming-up en zelf een training.

De tijdsblokken

Maandag 19.30u tot 21.15u

Dinsdag 09.15u tot 10.30u

Dinsdag 19.30u tot 21.15u

Woensdag 19.30u tot 21.15u

Donderdag 09.15u tot 10.30u

Donderdag 19.30u tot 21.15u

Zaterdag  08.45u tot 10.00u

Zondag 10.30u tot 11.30u

De wandelaars trainen komende twee weken niet.
Deze groepen komen juist naar de baan voor de oefeningen van de trainers, maar nu deze niet kunnen wordt verzocht een mooie wandelroute buiten de baan te zoeken.

Natuurlijk is de baan ook gewoon open als alle jongeren groepen trainen, maar dan is het niet de bedoeling dat de volwassenen op de baan komen.

Belangrijk om te vermelden is dat er voor de jongeren niets veranderd. Zij kunnen gewoon de training volgen zoals ze inmiddels gewend zijn.

Het is vervelend dat we nu alsnog deze strengere maatregelen moeten doorvoeren, maar het is helaas niet anders.

Gelukkig kunnen we wel gebruik blijven maken van onze baan en hopelijk is het maar een zeer tijdelijke aanpassing.

Vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Dennis van Esch

Voorzitter GAC Gemert