Beste GAC-leden,

Ook afgelopen dinsdag is er tijdens de persconferentie van onze minister-president weer maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor GAC.
Er is wat extra informatie en tijd nodig geweest, om deze maatregelen te vertalen naar concrete acties.  Maar middels deze mail wil ik deze kort toelichten.

Allereerst de landelijke verplichtingen:

·         Bij  een  buitentraining  mag  een trainingsgroep van  18+ bestaan  uit maximaal 2 personen, exclusief trainer.

·         Houd tijdens sportbeoefening onderling  1,5 meter afstand tot elkaar en tot de andere groepen.

·         Blijf altijd bij  je trainingsgroep  als  er meerdere trainingsgroepen  actief zijn. Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan.

·         Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen.

Wat betekent dit voor de training bij GAC:

·         De trainingsgroep van Henny Dekkers gaat op maandag, dinsdag en donderdag een half uur later trainen, dus van 19.45u tot 21.15 uur. Dit om te voorkomen dat er meerdere loop/wandelgroepen tegelijkertijd met de kern bezig zijn.

·         Hilde Rijkers gaat de wandelgroep op donderdagochtend weer in twee groepen splitsen, de eerste groep van 9.00u tot 10.00u en de tweede groep van 10.00u tot 11.00uur.

Voor de juiste trainingstijden zie https://www.gacgemert.nl/informatie/trainingstijden/

·         Aan de technische groepen vragen we, om de hoogspring sector de komende twee weken niet te gebruiken, hierdoor kunnen de loopgroepen op deze sector hun warming-up doen.

·         Daarnaast zullen de trainers de trainingen wellicht iets anders inrichten dan jullie momenteel gewend zijn. 

Bovenstaande maatregelen zijn er om ervoor te zorgen dat we met zijn allen op een veilige manier kunnen blijven sporten. Ik verwacht daarom ook dat iedereen hierin verantwoordelijkheid neemt. De trainer is er om de randvoorwaarden te organiseren, maar hopelijk kan hij/zij zich verder richten op het geven van de training zonder daarbij te hoeven herinneren aan de afspraken.

Afsluitend wens ik jullie, ondanks de beperkingen, veel sportplezier. Geniet er van dat we in ieder geval kunnen blijven sporten bij onze vereniging. Blijf gezond en tot snel!

Vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Dennis van Esch
Voorzitter GAC Gemert