Nieuwjaars speech GAC

Gemert 2 januari 2019 door de voorzitter,
Dennis van Esch

Namens het bestuur wil ik jullie ten eerste van harte welkom heten en daarnaast al het goeds wensen voor 2019!
De eerste week van januari staat vaak in het teken van terugkijken naar alles wat er in 2018 is gebeurd. En dat is nogal wat. Leuke dingen, maar helaas ook verdrietige momenten.
Zo werd in juni van afgelopen jaar de vereniging opgeschrikt door het onverwachts verlies van Ine van Lankveld ofwel Ine van de kantine. Een gemis wat nog steeds voelbaar en zichtbaar is binnen GAC.
Maar gelukkig kenden we binnen GAC ook veel erg mooie momenten.
Veel van die momenten zal ik hier niet eens noemen, want dat zijn persoonlijk mooie momenten voor een ieder. Een heerlijke training, een fijne wedstrijd of een lachsalvo aan de bar in de kantine. Iedereen heeft zo hun eigen herinneringen aan 2018.
Maar wat hebben we ook dit jaar weer veel met elkaar gedeeld.
Momenteel hebben we ± 440 leden, dus onze vereniging is nog steeds groeiend.
Onze wedstrijdcommissie heeft weer geweldige wedstrijden georganiseerd. Op de weg, de baan, in de indoorhal en in het bos. Afgesloten op tweede kerstdag met een zeer succesvolle kerstloop in een nieuw jasje.
Naast de wedstrijden organiseerden de vrijwilligers van GAC samen nog tal van andere evenementen en uitjes. De jeugd ging weer met hun eigen leeftijdsgroepen op pad, er was een jeugdweekend op het atletiekterrein, er werd o.a. een jury- en een reanimatiecursus georganiseerd en natuurlijk weer een succesvolle rommelmarkt. Tijdens de altijd gezellige feestavond werden onze kampioenen van 2018 in het zonnetje gezet en Mirjam Coppens gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Een eretitel die ze de rest van het jaar mag dragen.
Kortom; ook in 2018 was GAC volop in beweging op vele fronten.
Naast terugkijken staat de eerste week van januari in het teken van vooruit kijken naar het nieuwe jaar. Wat gaat 2019 GAC brengen?
Een aantal zijn natuurlijk al gepland. Zo beginnen we volgende week met de Indoorwedstrijd en zal op 10 februari de eerste editie van de hernieuwde Nederheide Commanderije cross plaatsvinden.
Hopelijk is 2019 ook het jaar waarin de baan wordt gerenoveerd. Hiervoor zijn we ook al in 2018 druk bezig geweest en hopelijk wordt dat in 2019 goed zichtbaar voor iedereen. Maar vooral hoop ik dat jullie allemaal je eigen herinneringen ook in 2019 maken. Op de baan, naast de baan, in de kantine of op één van de evenementen. Geniet van onze mooie vereniging, draag je steentje bij en maak veel plezier.
Al met al wens ik jullie nogmaals een heel goed 2019!