Nieuwjaarsreceptie met 400e lid!

Door de voorzitter
Het jaar 2016 ligt weer achter ons en het was niet zomaar een jaar.  Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie, zei ik, dat het jaar 2015 er een was met veel geweld en leed wereldwijd.  Ik betreur te moeten zeggen dat het jaar 2016 er niet beter op geworden is, integendeel. Veel oorlogsgeweld, terreur en mensen op de vlucht, dichtbij ons in de buurt in de landen rondom ons.  Helaas beperkte de ellende zich niet tot de wereld om ons heen.
Begin juli bereikte ons het ontstellende bericht dat onze John van Esch bij een noodlottig ongeval in zijn geliefde Italië om het leven was gekomen. Nog steeds is dat nauwelijks te bevatten.  Een troost voor een ieder was wellicht het indrukwekkende afscheid in Time out en zijn laatste vlucht vanaf ons GAC terrein.  In dezelfde periode verloor Tracey Gruijters haar vinger bij een poging om over het hek van GAC te klimmen bij het ontbreken van een sleutel.  En nog maar een paar weken geleden kwam Cees van Sinten om het leven bij, opnieuw, een tragisch verkeersongeluk in Beek en Donk. Kortom, niet echt een vrolijk jaar. Gelukkig heb ik ook positieve dingen te melden.  Als we op sportief gebied kijken zijn de Olympische spelen in Rio voor de Nederlandse atletiek goed verlopen. We zijn met een bus vol GAC’ers naar de EK in Amsterdam geweest, een prachtig uitje voor alle deelnemers aan onze mooie sport.  Verder werden we verblijd met de koninklijke onderscheiding die Theo van Gerven mocht ontvangen als dank voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger voor onze en andere verenigingen.  En dan mochten we bij onze jaarlijkse feestavond ook nog het 50-jarig jubileum vieren van Peter Beekmans. Peter is onlangs gestopt met het geven van trainingen na meer dan 40 jaar. Na zijn laatste training hebben we Peter bedankt voor zijn inzet al die jaren.  Op dezelfde feestavond is John van Otterdijk gekozen tot vrijwilliger van het jaar, als dank voor zijn inzet in met name de onderhoudscommissie maar daarnaast ook bij vele andere activiteiten bij onze club zoals bijvoorbeeld de ET.  Tot ons genoegen hebben we het afgelopen jaar kunnen constateren dat de belangstelling voor de wedstrijden die door onze club georganiseerd worden flink toeneemt. We hebben diverse nieuwe records in het aantal deelnemers mogen noteren.  Onze eigen atleten hebben ook in 2016 weer mooie resultaten behaald.
Op de jaarlijkse feestavond heeft de huldiging plaats gevonden. Wat is er verder het afgelopen jaar allemaal gebeurd bij onze vereniging?
Er zijn een drietal nieuwe commissies voortvarend van start gegaan  te weten de ICT commissie, die verantwoordelijk is voor onze digitale omgeving, zoals dat heet. Onder leiding van onder andere Marc Bongen is onze vernieuwde site gecombineerd met de sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Het vullen gebeurt mede door onze PR commissie, twee hardwerkende dames, Beppy en Jackelien. Naast de PR zijn zij ook verantwoordelijk voor de contacten met de sponsors, iets wat ze ook zeer daadkrachtig aangepakt hebben.  De derde nieuwe commissie die flink aan de weg timmert, is de technische commissie onder leiding van Martijn.  Zij hebben intussen De rode draad, een leidraad voor trainingen, geschreven en tevens een concept beleidsvisie, dat nagenoeg klaar is. Deze commissie heeft ook het initiatief genomen om te gaan samenwerken met fysiotherapie den Brok. Deze laatste heeft zich bereid verklaard om tijd te  investeren in het begeleiden van onze trainers en sporters, uiteraard om zodoende mogelijke blessures te voorkomen. Afgesproken is om zowel het beleidsplan als de samenwerking met den Brok op korte termijn met het bestuur te bespreken.  Verder wordt gewerkt aan een zogenaamd VOG (verklaring omtrent gedrag) voor alle trainers en begeleiders. Geen overbodige luxe denk ik, gezien de berichten in het nieuws over allerlei ongewenste situaties in de sport, ook in Nederland. Daarvoor is het nodig, om vertrouwenscontactpersonen (liefst een man en een vrouw) binnen de vereniging te hebben waar leden terecht kunnen, in geval er zich toch iets ongewenst voordoet. Het bestuur is er  in geslaagd om zowel een vrouw als een man voor deze functie te vinden.  We hopen, dat we hen nooit nodig hoeven te hebben, maar in overleg met de Atletiekunie zal een en ander geëffectueerd gaan worden.  Ook heeft de TC afgelopen jaar een eerste trainingsweekend gehouden, ook een mooi en nuttig initiatief.  Lopen is hot! Dat zie je naast onze normale activiteiten en wedstrijden ook aan de nieuwe ideeën die vorig jaar verwezenlijkt zijn. Flinke ondersteuning van onze vrijwilligers is vaak van wezenlijk belang.  In mei was de eerste editie van Gemert City run en daarna nog eens de Fun Run Gemert.  Activiteiten die naar meer smaken en de City Run wordt op 13 mei 2017 voor de tweede keer gehouden. En als het hardlopen niet zo vanzelf meer gaat loop je gewoon wat zachter. Om daaraan tegemoet te komen hebben we het afgelopen jaar het Sportief Wandelen opgestart. Een activiteit die duidelijk in een behoefte voorziet gezien de toename van nieuwe leden  speciaal voor Sportief Wandelen op donderdagmorgen.  Uiteraard gaan we deze activiteiten in het nieuwe jaar 2017 vervolgen.  Waar we ook mee verder gaan is de jaarlijkse rommelmarkt, die onder leiding van nieuwe mensen en met medewerking van veel van onze vrijwilligers georganiseerd wordt. Een financieel zeer lucratieve actie voor onze vereniging.  Verder kan ik mededelen dat het afgelopen jaar onze accommodatie opnieuw door de Atletiekunie is gekeurd en op enkele niet al te zware puntjes na weer tot 2019 is goedgekeurd.  Fijn voor ons maar met name ook voor de gemeente die daarmee uitstel krijgt voor het vervangen van de baan. De rest wordt uiteraard in samenspraak met de gemeente wel in orde gemaakt.  Intussen heeft de straat, de parkeerplaats en de ingang van ons complex al een positieve gedaanteverwisseling ondergaan.  Met de gemeente zijn we in discussie over de energie en andere kosten van onze accommodatie mede naar aanleiding van de gemeentelijk kadernota sport. Hierin wordt o.a. ook geregeld de hoogte van de eigen bijdrage aan investeringen. Die bijdrage kan ook zelfwerkzaamheid zijn.  Wij hebben de gemeente naar ons idee wel duidelijk kunnen maken dat de GAC-vrijwilligers aan deze bijdrage ruimschoots voldoen. Een van de laatste, maar zeker niet onbelangrijke zaken die ik wil noemen, is onze club van 50. Zoals u weet een club van betrokken mensen die 50 euro per jaar extra aan de club bijdragen om extra dingen mogelijk te maken.  Nieuwe leden zijn uiteraard zeer gewenst. Deze club heeft afgelopen jaar een AED-apparaat laten installeren en nu wordt de mascotte Speedy aangeschaft om bij allerlei evenementen zijn GAC-gezicht te laten zien.  Door het Sportief Wandelen, maar waarschijnlijk ook door de fraaie resultaten van mensen als Dafne Schippers, is ons ledenaantal gestegen ruim boven de magische grens van 400 leden, een aantal waar we al jaren tegenaan hikten.  Uiteraard kunnen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en zetten we Donja v.d. Linden als 400e lid graag in het zonnetje! Goed, dames en heren, rest mij nog te zeggen, dat dit normaal gesproken mijn laatste nieuwjaarsspeech is geweest. In de loop van dit jaar eindigt mijn tweede termijn als voorzitter en na zes jaar vind ik dat de club GAC ermee gebaat is, als de positie van voorzitter vernieuwd wordt.  Ik wens u allen een goed, sportief en vooral gezond 2017 toe.

Heimen Morelissen