Waar zouden we zijn zonder… VRIJWILLIGERS

Deze tweede keer hebben we het over handige vrijwilligers die zich elke keer inzetten voor iedereen binnen de club, de onderhoudscommissie:
Er was eens een mooie uitgebouwde kantine, een schone bladvrije baan, schone goten, gemaakte atletiekmaterialen, klaargezette materialen bij wedstrijden enz.
En dit is nog maar een klein gedeelte van wat de onderhoudscommissie doet!
Elke dinsdagochtend en elke 3e zaterdagochtend van de maand komt er allerlei gereedschap tevoorschijn en staan ze in weer en wind te werken! Alles met betrekking tot het beheer en onderhoud van het atletiekterrein, de materialen en de gebouwen! Daarnaast zorgen ze ook nog eens voor begeleiding van scholen bij activiteiten. Niets is ze te veel! Als we deze geweldige commissie zouden vragen:” Kunnen jullie het maken?” Zullen ze hard roepen:” Nou en of!”
We hebben grote waardering voor deze commissie en daarom antwoorden wij op de vraag’ Zijn wij blij en trots op deze commissie?  ‘Nou en of!’
Bedankt voor alles wat jullie tot nu toe al voor de club hebben gedaan!