Huldiging Peter Beekmans

Afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse feestavond werd Peter Beekmans vanwege zijn 50-jarig jubileum in het zonnetje gezet.

Peter is lid geworden op 1 november 1966 na het voltooien van zijn dienstplicht bij de mariniers. Hij wilde graag zijn uitstekende conditie op peil houden en daarom sloot hij zich aan bij GAC. Vooral de loopnummers, met name de lange afstand, waren zijn favoriete onderdelen. Al in de eerste maand van zijn lidmaatschap nam hij deel aan de Lunettencross in Vught. Na drie maanden lid te zijn geweest werd hij in januari 1967 gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Peter heeft van 1967 tot 1975 zitting gehad in het bestuur, waarvan 2 jaar tijdelijk voorzitter. In die periode verzorgde Peter de ledenadministratie en de wedstrijdinschrijvingen voor GAC en verhuisde GAC naar Sportpark Molenbroek. Peter heeft vanaf 1969 ook het jaarlijkse jeugdweekend van GAC mee georganiseerd. Van 1967 tot 1975 is Peter jeugdtrainer bij GAC geweest en vanaf 1983 tot eind 2016 is hij trainer van de trimgroep geweest. In 1984 is de sintelbaan aangelegd en Peter is een van de kartrekkers geweest bij de totstandkoming van deze baan. Later ontving Peter voor deze verdienste het Uniekruis van de Atletiekunie. Vanaf 1967 tot heden is Peter ook altijd inzetbaar als jurylid of verzorgd hij de materialen bij wedstrijden. Ruim tien jaar maakte Peter wekelijks alle kleedlokalen en douches schoon. De afgelopen tien jaar was Peter de contactpersoon voor de scholen die gebruik maken van de GAC accommodatie. Van 2005 tot heden is Peter een van de vrijwilligers bij de jaarlijkse rommelmarkt ten behoeve van GAC. In 1995 is Peter uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar binnen GAC en door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Ere-lid van GAC.