Club van 50 schenkt AED

Eind 2015 heeft de Club van 50 een AED apparaat geschonken aan GAC. Dit heeft inmiddels een plek gekregen op onze accommodatie. Wij willen de Club van 50 hartelijk danken voor deze gift en mooie gebaar. We hopen dat het niet nodig is maar als een atleet of bezoeker een hartstilstand krijgt kunnen we dankzij deze schenking het hartritme weer herstellen.