Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019

Het afgelopen jaar is voor de wedstrijdcommissie een rustig jaar geweest.

Sonja heeft zich uit de wedstrijd commissie terug getrokken en heeft zich gemeld bij het trainers korps. Hiervoor is nog geen vervang(ster)er gevonden. De wedstrijdcommissie bestaat nu uit 5 personen. Dat is aan de lage kant. Als er dus nog personen zijn die deel uit willen gaan maken van onze commissie, dan horen wij dat graag.

Voor het organiseren van wedstrijden zijn wij als commissie steeds afhankelijk van het jury- en ondersteuningskorps. Gelukkig beschikken wij meestal over voldoende helpers en krijgen dan ook veelal uitstekende reacties van de atleten en begeleiders op de georganiseerde wedstrijden.

Het inschrijven van de deelnemers aan onze wedstrijden kan inmiddels volledig digitaal via Inschrijven.nl of via Atletiek.nu maar de inschrijvingslijsten op de bar voor eigen leden worden ook nog steeds goed gebruikt. Nieuw dit jaar is dat de wedstrijdcommissie over een eigen rekening en pasje beschikt en daardoor het inschrijfgeld rechtstreeks bij de atleten kan innen. Dit scheelt weer veel boekhoudkundig werk voor Nettie.

Ten opzichte van 2018 hebben wij een kleine vooruitgang geboekt in het aantal deelnemers. Doordat onze baan heringericht is in de zomer van 2019 hebben wij van begin juni tot het einde van de zomer geen wedstrijden op onze baan kunnen organiseren. Voor de laatste competitiewedstrijd AC voor pupillen en de Blokmeerkamp CD junioren zijn wij eind augustus uitgeweken naar de accommodatie van De Keien in Uden.

Verder was nieuw dat wij voor de Commanderij Cross voor het eerst uitgeweken zijn naar Natuurpoort Nederheide. In 2020 maken wij deel uit van het LimBra Crosscircuit en doordat wij daarvoor al binnen LimBra reclame hebben kunnen maken was het aantal deelnemers groter dan de afgelopen jaren. In 2020 gaan wij hiervan hopelijk de vruchten plukken.

In 2019 hebben wij ondanks de renovatie van de baan, 11 wedstrijden georganiseerd en hieraan hebben 1898 atleten deelgenomen. Dit is een deelname van gemiddeld 173 atleten per wedstrijd. In 2018 was dat nog 164 deelnemers per wedstrijd. 

Bijna alle wedstrijden in het afgelopen jaar hebben een stijging van deelnemers te zien gegeven, al mag de club-cross als afsluiting van het cross-seizoenwel wat meer deelnemers hebben. De Padualoopheeft mede doordat er voor het tweede jaar een wandel mogelijkheid toegevoegd was weer meer deelnemers getrokken als de jaren ervoor. Ook aan onze clubkampioenschappen aan het eind van het baanseizoen doen naar ons idee nog te weinig leden mee. 

De wedstrijd die er afgelopen jaar in positieve zin bovenuit sprong, was toch wel de Indoor waar wij voor het eerst boven de 300 deelnemers zaten. Ook hierbij waren de deelnemers vol lof over de aanpak van de AC en Junioren Meerkamp. 

Het aanmelden van juryleden gaat ook goed. Bijna alle wedstrijden hebben wij voldoende juryleden en helpers ter beschikking. Dat is heel anders dan bij de meeste verenigingen uit de regio. Daar kunnen wedstrijden niet meer georganiseerd worden omdat er te weinig juryleden beschikbaar zijn. De Jury Coördinator (JuCo) verzorgt de communicatie met de leden. Op dit moment is de taak van JuCo nog steeds vacant, maar ook zijn wij altijd op zoek naar mensen die bepaalde specialisaties willen gaan doen. In 2019 hebben wij een Jurycursus Algemeen gehouden. Hierdoor zijn weer enkele plekken van ons jurykorps opgevuld. Het blijft nodig om jaarlijks een jury cursus te organiseren.   

In 2019 is de wedstrijdcommissie negen keer bij elkaar geweest om de wedstrijden voor te bespreken en te evalueren en zijn er elf wedstrijden georganiseerd.   

Dat het organiseren en begeleiden van wedstrijden nogal wat tijd kost voor de leden van de wedstrijdcommissie in samenwerking met de baan-en-materialen-onderhoudscommissie is wel duidelijk. De uren zijn in 2019 ook weer bijgehouden en komen uit op 2673 uren arbeid. Bij 1898 deelnemers komt dit neer op 1,4 uur arbeid per atleet per wedstrijd/loop. Dit was in 2018 nog 1,5 uur arbeid per atleet per wedstrijd/loop.

Ook bijzonder om te melden is dat de wedstrijdcommissie in 2019 iets meer inkomsten van inschrijfgelden dan uitgaven had bij het organiseren van de wedstrijden. Het is geen doel op zich maar wel fijn om mee te maken.

Het goed organiseren van wedstrijden is alleen mogelijk als er een wedstrijdcommissie is die op alle fronten voldoende deskundige mensen beschikbaar heeft maar ook steeds voldoende vrijwilligers heeft die meehelpen bij het in goede banen leiden van de wedstrijden.

Wil je dan ook wat meer gaan doen voor GAC, dan is het goed om te overwegen om je aan te sluiten bij de wedstrijdcommissie of het jury-korps.

Door het initiatief van het bestuur om alle leden jaarlijks een dagdeel vrijwilligers werk te laten doen, hebben zich hiervoor nogal wat leden bij onze commissie gemeld. Zover wij weten is dat die leden dit jaar ook weer goed bevallen en zullen zich dan hopelijk ook weer in 2020 hiervoor aanmelden. Iedereen is van harte welkom en kan zich zeker op welke wijze dan ook nuttig maken. 

Ik wil naast de leden van de wedstrijdcommissie alle juryleden en andere vrijwilligers bedanken die het organiseren van de wedstrijden in 2019 weer mogelijk hebben gemaakt.

Theo van Gerven, Coördinator wedstrijdcommissie, wedstrijdcommissie@gacgemert.nl