Jaarverslag Onderhoudscommissie 2019

De onderhoudscommissie bestaat uit 19 personen. Robert-Jan Willekens heeft zijn lidmaatschap opgezegd en Willy van der Aa is lid geworden.

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor:
Baanonderhoud: contactpersoon Theo Vermeulen.
Materialenonderhoud: contactpersoon: Cor Melis
Gebouwenonderhoud: contactpersoon Harry Bongen en Ton van Duijnhoven. Schoolbegeleiding: wordt onderling geregeld. Contracten via Jan van Ansem.

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en elke derde zaterdagochtend van de maand werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is. De voorzitter maakt een verslag van alle werkzaamheden die er voor GAC verricht zijn.

Overlegstructuur:
Iedere dinsdagavond voorafgaande aan de derde zaterdag van de maand vindt een overleg plaats waarvoor alle leden van de onderhoudscommissie worden uitgenodigd. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt dat aan alle leden van de onderhoudscommissie wordt toegestuurd en een kopie gaat naar het bestuur.

Algemeen:
– In 2019 is de baan vervangen en zijn er nieuwe materialen op het binnenterrein geplaatst. De polsstok installatie, de overkappingen van de hoogspringmatten, de verspringbak en de discuskooien zijn compleet vernieuwd. De gootdeksels van de baan zijn helemaal schoongemaakt en dit heeft een grote besparing opgeleverd t.o.v. aanschaf nieuwe deksels of het laten renoveren d.m.v. schilderen. De onderhoudscommissie heeft behoorlijk wat hand-en-spandiensten kunnen verlenen. Deze werkzaamheden hebben ook een besparing op de totale kostenpost opgeleverd.

Inzet vrijwilligers:
In totaal hebben we 31 vrijwilligers toegewezen gekregen die in het kader van de afspraken één dagdeel helpen. Hiervan hebben er 26 aan hun verplichtingen voldaan. Deze aantallen zijn exclusief de mensen van de triatlongroep.

Maatschappelijke doelen:
– GAC doet mee aan het project maatschappelijke stages. Cor Melis is de contactpersoon hiervoor en heeft de begeleiding verzorgd. De interesse van sommige stagiaires viel behoorlijk tegen. Cor zal hierover contact opnemen met de betreffende school.

Baanonderhoud:
– Vanwege de renovatie van de baan is deze het afgelopen jaar niet schoongemaakt.
– De omheining van de accommodatie is verschillende keren opengeknipt waardoor dit weer hersteld moest worden. Tot nu toe hebben we dit zelf kunnen doen.

Materialenonderhoud:
– Er zijn 3 nieuwe partytenten gekocht die bij diverse evenementen en wedstrijden kunnen worden ingezet om de officials en atleten te beschermen tegen de weersomstandigheden.
– Door Cor Melis zijn weer diverse nieuwe materialen aangekocht, voornamelijk ter vervanging.
– Diverse afkomende materialen i.v.m. renovatie hebben we kunnen doorverkopen aan andere (atletiek) verenigingen.

Gebouwenonderhoud:
Er is weer het nodige onderhoud schilderwerk verricht.
– Douchekoppen gereinigd en watertemperatuur opnieuw ingesteld.
– Met name de opslagruimte voor materialen is flink opgeruimd. Er ontstaat langzamerhand ruimtegebrek omdat er steeds meer materialen moeten worden opgeslagen.

Schoolbegeleiding:
Voor diverse activiteiten is de baan 3 maal verhuurd geweest aan scholen. Dit is minder dan we gewend zijn maar dit is te wijten aan de renovatie van de baan. Jan van Ansem is per 1 september gestopt als contactpersoon voor de scholen. Zijn taak is overgenomen door Theo van Gerven.

Ondersteuning wedstrijdcommissie:
De materialen-mensen zijn weer druk bezig geweest om de materialen in orde te krijgen voor verschillende wedstrijden. Tevens zijn er diverse personen van de onderhoudscommissie ter ondersteuning en begeleiding van de wedstrijden aanwezig geweest.

Namens de onderhoudscommissie Coördinator: Theo Nelissen